Xtractors personuppgiftspolicy förklarar hur Xtractor Interactive AB behandlar och skyddar dina personuppgifter. Personuppgiftspolicyn fungerar även som en förteckning över organisationens personuppgiftsbehandling.

Xtractor behandlar personuppgifter endast med stöd av de rättsliga grunderna i dataskyddlagstiftningen. Informationen lagras på sätt som uppfyller lagkraven på säkerhet och sparas inte längre än ändamålet kräver.

Xtractor arbetar aktivt för att möta kraven enligt dataskyddsförordningen GDPR och den svenska dataskyddslagen genom att anpassa produkter, avtal med underleverantörer samt kontinuerligt utbilda medarbetare. Samtliga medarbetare och underkonsulter är GDPR-certifierade internt via Xtractors GDPR-kurs.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för GDPR och Xtractors ambition är att följa Datainspektionens råd och rekommendationer.

Den juridiska personen som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är Xtractor Interactive AB 556540–0420.

Xtractor är noga med att det finns ändamål och rättslig grund vid all behandling av personuppgifter.

Xtractor som personuppgiftsansvarig

Xtractor är personuppgiftsansvarig gentemot anställda och underkonsulter i rollen arbetsgivare och uppdragsgivare.

Xtractor är personuppgiftsansvarig när personer kontaktar Xtractor med frågor, för supportärenden, i samband med rekrytering och vid marknadsföring.

Anställda och underkonsulter

Avtal är rättslig grund för behandling av anställdas och underkonsulters personuppgifter och Xtractor samlar inte in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla avtalet.

Detaljer kring Xtractors personuppgiftsbehandling av anställda och underkonsulter finns i personalhandbok och underkonsultavtal.

Rekrytering

I samband med rekrytering inhämtas samtycke för att spara CV och kontaktuppgifter i tre år eller så länge samtycke föreligger. Den som lämnat samtycke kan när som helst höra av sig till Xtractor för att återkalla samtycket eller ändra kontaktuppgifter.

I samband med företagsevent och resor

I samband med företagsevent eller resor kan det förekomma att Xtractor behandlar känsliga personuppgifter, till exempel information om matallergier för att kunna beställa rätt mat. Personuppgifterna behandlas inte längre än situationen kräver.

Frågor

Vid förfrågningar eller kontakt från allmänheten sparas inte lämnade personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna besvara frågan, om inte samtycke eller annan rättslig grund föreligger. Xtractors policy är att radera mejl direkt efter att frågan besvarats.

Kundservice

Vid supportärenden sparas historik med intresseavvägning som rättslig grund. Xtractor behöver spara historik för att upprätthålla en god kundrelation och erbjuda effektiv kundservice.

Produktutveckling

Xtractor är ett innovativt företag och arbetar hela tiden med produktutveckling för att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre produkter, tjänster och service.

Xtractor utför kundundersökningar för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster och i samband med det behandlar vi personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Statistik och annonsering

Xtractor använder anonymiserad statistik från Google Analytics för att analysera till exempel vilken teknisk produkt hemsidebesökaren använder. På så vis kan vi se till att hemsidan fungerar bra för våra besökare.

Utgångspunkten är att enbart analysera anonymiserad information och data och i den mån vi behandlar personuppgifter gör vi det enligt GDPR.

Xtractor använder cookies i samband med annonsering via annonstjänster såsom Google AdSense och LinkedIn.

Utskick av nyhetsbrev

Xtractor använder sig av mejlmarknadsföring och samlar därför in namn, mejladress och telefonnummer till personer som visar intresse för företagets produkter och tjänster. Rättslig grund är intresseavvägning, Xtractor behöver kunna använda sig av marknadsföring för att bedriva verksamhet på lång sikt.

Den som får ett nyhetsbrev eller erbjudande via mejl kan enkelt avsäga sig framtida utskick genom att klicka på en länk eller mejla Xtractor och be om att få bli borttagen.

I kundrelationer

Xtractor behandlar personuppgifter i samband med kundrelationer för att kunna tillhandahålla och leverera tjänster eller produkter samt genomföra projekt. Xtractors policy är att behandla personuppgifter enligt uppgiftsminimering och behandlar därför namn till kontaktperson, mejladress samt telefonnummer kopplat till kontaktpersonens företag eller organisation.

I den mån Xtractor behandlar personuppgifter för kunds räkning används ett personuppgiftsbiträdesavtal. Ett personuppgiftsbiträdesavtal används för att fördela ansvaret på rätt sätt mellan parterna och för att det ska finnas tydliga instruktioner för hur Xtractor i egenskap av personuppgiftsbiträde har rätt att behandla personuppgifterna. Den som är personuppgiftsbiträde, som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning får enbart agera efter instruktioner från personuppgiftsansvarig.

Förekommer det att Xtractor delar personuppgifter?

Det kan förekomma att Xtractor delar personuppgifter med samarbetspartners såsom konferensanläggning eller resebyrå, i samband med event eller resa.

Även med underkonsulter Xtractor samarbetar med, till exempel manusförfattare eller filmare eller artdirectors. Xtractor delar endast personuppgifter som är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras.

Xtractor väljer aktivt att enbart samarbeta med företag som efterlever GDPR och dataskyddslagstiftningen, som till exempel leverantörer av tjänster för teknisk support, kundservice, betaltjänstleverantörer och banker.

Xtractor har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga som behandlar personuppgifter på uppdrag av Xtractor.

Xtractor delar personuppgifter med myndigheter endast med stöd av särskild lagstiftning.

Hur länge sparar Xtractor?

Så länge det föreligger laglig grund enligt GDPR eller annan lagstiftning.

Var lagrar Xtractor personuppgifter?

Xtractor är noga med säkerhet och organisationens processer kring behandling av personuppgifter. Personuppgifter lagras inom EU / EES och enligt GDPR.

Frågor?

För frågor om eller korrigering av personuppgifter, kontakta Xtractor via mejl, hej@xtractor.se, eller telefon 08-588 945 00.