Xtractor och tillgänglighet

Varför är tillgänglighet viktigt?

I Xtractors vision ingår att utveckla människor och organisationer, genom utbildning av stora målgrupper. Därför är tillgänglighet något som är av största vikt för oss. Brister i tillgänglighet innebär ju att vi försvårar för våra användare, eller i värsta fall helt stänger dem ute från det utbildningsinnehåll vi producerar och distribuerar.

Idag är tillgänglighetsfrågor högt uppe på agendan i de flesta av våra kunddialoger. Givetvis gäller detta för våra kunder inom offentlig sektor, med dess lagkrav att uppfylla tillgänglighet motsvarande WCAG 2.1 AA. (Här kan du läsa mer om webbdirektivet). Men även allt fler kunder inom näringslivet har börjat inse vikten av att inte exkludera användare, och de positiva effekter som god tillgänglighet kan ha.

Xtractor hjärta tillgänglighet.

Tillgänglighet på xtractor.se

Den webbplats du just nu besöker uppfyller generellt högt ställda krav på tillgänglighet. Du kan navigera med ditt tangentbord, innehållet är utformat för att fungera väl med olika tillgänglighetshjälpmedel såsom skärmläsare, filmer och bilder har (med vissa undantag gällande exempelvis historiska poster i vårt blogg-arkiv) förklarande och syntolkande texter. Om du ändå hittar brister i tillgängligheten på denna webbplats, tipsa oss gärna!

När vi genomförde vårt tillgänglighetslyft på xtractor.se så fick också positiva bonuseffekter för vår affär. Detta i form av att fler besökare hittar till vår webbplats när de söker på internet. Detta var förväntat, utifrån att aktörer såsom Google aktivt prioriterar webbinnehåll som håller hög kvalitet och tillgänglighet. Självklart kan även denna affärslogik gälla för tillgänglighetsarbete kring exempelvis lärportaler/LMS och webbaserad utbildning/e-learning.

Tillgänglighet i vårt erbjudande till dig

Vår ambition är att ständigt ha marknadens mest tillgängliga erbjudande inom digitalt lärande. Med denna ambition blir vi aldrig nöjda eller färdiga, det är ett ständigt pågående arbete där vi regelbundet går igenom våra verktyg, vårt sätt att jobba samt har dialoger med partners, leverantörer och kunder.

Under 2018 tog vi ett stort steg på vår tillgänglighetsresa. Vi lyfte kompetensen inom tillgänglighet hos alla våra olika roller, såsom art directors, manusförfattare, pedagogiska rådgivare, projektledare och utvecklare.

Vi identifierade våra gap för att uppfylla tillgänglighet, och vidtog en mängd åtgärder. Dessa inkluderade en översyn och anpassning av vårt sätt att jobba internt, dialoger om förbättringar med våra strategiska partners och leverantörer samt CPACC-certifiering (Certified Professional in Accessibility Core Competencies) från organisationen IAAP (International Association of Accessibility Professionals).

Vår tillgänglighet omfattar idag hela vårt erbjudande:

  • produktion av skräddarsydd e-learning (webbaserade kurser)
  • författarverktyget Adapt Builder
  • plattformen Totara, inklusive det inbyggda produktionsverktyget H5P
  • vårt kursskafferi med färdiga och anpassningsbara webbaserade kurser
  • rådgivning kring digitalt lärande i stort, där vi kan dela våra erfarenheter och ge råd kring tillgänglighet.

Veta mer?

Om du vill veta mer om hur vi på Xtractor kan hjälpa dig med inkluderande och tillgängligt digitalt lärande, hör av dig via formuläret nedan.

    Genom att bocka i denna ruta väljer du att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kort film om begrepp kring tillgänglighet

Textalternativ

Tillgänglighet, WCAG, webbdirektiv, IKT, EN 301 549 … alla dessa begrepp kan lätt få det att snurra runt i huvudet. Men bara lugn. Det här ska vi reda ut. Så häng med…

Den nya EU standarden – EN 301 549 – innebär att all kommunikation som sker mellan människa och teknik, ska vara tillgänglighetsanpassad.

I EU-standarden ingår något som kallas för webbdirektivet. Vilket riktar sig mot webben. Webbdirektivet innehåller något som kallas för WCAG: Webb content accessibility guidlines. Detta för att vi ska veta hur vi gör vårt digitala material tillgängligt för alla. WCAG är indelad i 3 olika nivåer, och AA är den lägsta nivån för webben.

För vilka i vårt avlånga land gäller då detta? Det riktar sig främst mot offentlig sektor, men även några privata aktörer som finansieras av staten. Men om man tänker efter, så borde detta vara något som gäller alla företag och verksamheter. Ingen av oss vill stänga ute människor. Vi vill inkludera alla. Och det är det tillgänglighet i slutänden handlar om.