Xtractors julgåva – till skolgång för flickor i Nepal

I år har  vi på Xtractor valt att ge vår julgåva till Unicef, för deras arbete med att ge flickor i Nepal möjlighet att gå i skolan.

Nepal är ett av världens fatttigaste länder. Många av landets flickor får inte gå i skolan – för att de är just flickor. Många barn måste arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning.

Unicef finns på plats och kämpar för att förändra situationen – inte bara för flickorna, som är de mest utsatta, utan för alla de utsatta barnen i Nepals allra fattigaste områden.

Unicef har startat skolor med informell skolundervisning för utsatta barn och ger barn som måste arbeta möjlighet till specialundervisning 2-3 timmar om dagen. Efter ett par år kan de gå vidare till den vanliga skolan. Detta har betytt en ny chans i livet för tiotusentals nepalesiska flickor.

Läs mer på unicef.se.