Xtractor utvecklar sin kompetens inom webb­­tillgänglighet

Xtractor arbetar sedan en tid målmedvetet med att hjälpa våra kunder att uppnå hög tillgänglighet i webbaserad utbildning. Som ett led i detta har nu en av våra front end-utvecklare, Frida Fredblad, lyckats erhålla en gedigen certifiering inom just webbtillgänglighet. Certifieringen är benämnd ”Certified Professional in Accessibility Core Competencies” (CPACC) och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Porträtt Frida Fredblad

Niklas Harging, VD på Xtractor: ”Med denna certifiering i ryggen är vi på Xtractor övertygade om att vi ytterligare kommer kunna höja vår nivå. Detta gäller såväl våra systemlösningar i form av Totara Learn (LMS) och Adapt Builder (författarverktyg) som i våra utbildningsproduktioner.”

“Tillgänglighet i webbutbildning har blivit en aktuell och viktig fråga för många av våra kunder. Störst är intresset från våra kunder inom offentlig sektor, där bland annat EU:s webbtillgänglighetsdirektiv nu ställer nya krav kring tillgänglighet. Men vi ser också att allt fler kunder inom näringslivet får en ökad insikt i vikten av att inte diskriminera eller stänga ute användare. Samt att tillgänglighet i grunden handlar om inkluderande design – och helt enkelt är en grundläggande kvalitetsparameter”, avslutar Niklas.

Frida Fredblad, som är en av endast cirka 700 certifierade tillgänglighetsexperter globalt, är förstås både stolt och glad över sin certifiering. Hon passar också på att dela med sig av en rekommendation:

”En av de viktigaste sakerna att tänka på vid tillgänglighetsanpassning är att ta upp tillgängligheten redan i början av projektet. Detta för att undvika långa processer och oförutsedda åtgärder som man inte tagit höjd för i början. Sen är det också viktigt att sprida kunskapen om tillgänglighet i sin organisation eller sitt företag, alla behöver ha en grundförståelse!”

Om du vill veta mer om tillgänglig digital utbildning så vill vi också passa på att rekommendera Xtractors frukostseminarium den 27 november, där bland annat just CPACC-certifierade Frida Fredblad kommer att delta. Läs mer och anmäl dig här.