Xtractor utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser

Xtractor är en av Sveriges bästa arbetsplatser. Tydliga mål och goda möjligheter för medarbetarna att växa och utvecklas i en konkurrenskraftig miljö har placerat företaget Great Place to Works topplista över Sveriges bästa arbetsplatser.

Great Place to Work är ett undersökningsföretag som varje år genomför en världsomspännande arbetsplatsstudie. I studien utvärderas kvaliteten hos tusentals organisationer världen över, både utifrån ett medarbetar- och ett arbetsgivarperspektiv. Och för Xtractor har fyra år av konsekventa och målmedvetna satsningar burit frukt. I år har företaget lyckats ta sig in på Great Place to Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser inom kategorin små organisationer.

GreatPlacetoWork_2016

Xtractor, som är ett snabbt växande företag inom e-learning och lärplattformar, satsar hårt på att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Med stöd av en väl utmejslad medarbetarfilosofi där personlig utveckling är ett av de viktigaste inslagen satsar företaget bland annat på att utforma individuella handlingsplaner och tydliga mål för varje medarbetare.

”En medarbetares motivation inför sina arbetsuppgifter har, precis som ett stearinljus, en viss brinntid. Om arbetsuppgifterna inte upplevs som väsentliga och om medarbetarna inte får den uppmärksamhet som de förtjänar falnar lågan. Därför tar vi fram handlingsplaner med individuella mål för alla våra medarbetare. Det ökar medarbetarnas motivation och ger dem ett kvitto på deras prestationer. Självklart följer vi också upp målen – vilket är viktigt för att medarbetarna ska känna sig uppskattade”, säger Niklas Harging, vd på Xtractor.

Att medarbetarna på Xtractor har individuella handlingsplaner skapar stimulans och hjälper dem att utvecklas. ”I slutänden handlar det om att varje individ vill känna att jobbet har betydelse. Genom att förstå sin roll i organisationen och se hur den egna insatsen faktiskt påverkar utfallet växer man som medarbetare”, säger Niklas Harging.

Men en bra arbetsplats skapar man inte bara genom att sporra och motivera medarbetarna. Det är minst lika viktigt med ett bra socialt klimat och en positiv och öppen stämning på företaget. Och även där har Xtractor lyckats.

great_place_to_work_xtractor_2016

“Xtractor landar för första gången på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Arbetsplatskulturen har byggts under de senaste fyra åren med stor målmedvetenhet och utvecklingen är fantastisk. I dag ligger både förtroende och stolthet på toppnivåer i bolaget.”, säger Maria Grudén, vd på Great Place To Work.

För fyra år sedan satte Xtractor som mål att före 2017 års utgång ha placerat sig som en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works rankning. Det målet uppnåddes nu alltså redan 2016. ”Att ha nöjda medarbetare är inte kostsamt. Det är ett affärsmässigt och strategiskt beslut och ett fundament för att lyckas externt”, säger Niklas Harging.