Xtractor rekryterar Suzanne Wilnersson som projektledare och pedagogisk rådgivare

Tidigare har Suzanne varit egenföretagare i 15 år och bland annat drivit en eventbyrå samt ett företag som arbetar med barnkläder. Hon har också arbetat som fotograf.

Suzanne har också utbildat sig till utbildningsproducent hos Medieinstitutet.