Xtractor förstärker laget med Sara Schiöld

Sara Schiöld kommer att förstärka Xtractors utbildningsavdelning. Sara kommer att arbeta som manusförfattare och pedagogisk rådgivare. Sara har tidigare skrivit barnboksmanus, arbetat som pedagog med barn i yngre åldrar och hjälpt vuxna författare vidare i sitt skrivande som lektör på förlag.