Xtractor – en av Sveriges bästa arbetsplatser

I går blev det klart att Xtractor, för andra året i rad, placerat sig på Great Place To Works åtråvärda lista över Sveriges bästa arbetsplatser.

Great Place to Work är ett undersökningsföretag som årligen genomför en världsomspännande arbetsplatsstudie. I studien utvärderas kvaliteten hos tusentals organisationer världen över, utifrån både ett medarbetar- och ett arbetsgivarperspektiv. I år lyckades Xtractor upprepa sin bedrift från förra året, och behöll sin plats på Great Place to Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser inom kategorin små organisationer.

Xtractor, som är ett snabbt växande företag inom e-learning och lärplattformar, satsar hårt på att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Med stöd av en väl utmejslad medarbetarfilosofi, där personlig utveckling är ett av de viktigaste inslagen, tar företaget bland annat fram individuella handlingsplaner och tydliga mål för varje medarbetare.

Vi ställer några frågor till Xtractors vd, Niklas Harging.

Vad är viktigast när man vill skapa en stark företagskultur?

Tydlighet. Det handlar om att sätta upp ett tydligt mål och en tydlig och övertygande handlingsplan för hur företaget ska ta sig till målet. Handlingsplanen ska vara nedbruten på lednings-, avdelnings- och individnivå. Jag tror att de flesta människors motivation på en arbetsplats har en viss ”brinntid”. En brinntid som förkortas om ens arbetsuppgifter inte uppmärksammas eller upplevs som väsentliga. När brinntiden tagit slut vill man gå vidare någon annanstans och arbeta med nya saker. För att det här inte ska inträffa ser jag det som viktigt att varje medarbetare har en individuell handlingsplan för hur hen ska nå sina uppsatta mål. Det får medarbetaren att uppleva sina arbetsuppgifter som viktiga och meningsfulla. När vi sedan tillsammans följer upp handlingsplanen får medarbetaren också ett kvitto på sin prestation, och känner sig uppskattad och motiverad. Målen och handlingsplanen måste följas upp regelbundet för att få rätt verkningsgrad.

Hur skapar ni förtroende och engagemang bland era medarbetare?

Vi formulerar tydliga mål som vi kommunicerar till medarbetarna. Och när vi når målen firar vi det. Alla medarbetare känner till hur våra mål ser ut och alla har läst vår affärsplan. Det ger dem en känsla av delaktighet – och förståelse för de beslut som vi fattar. Medarbetarna har också möjlighet att delta i möten som rör företagets strategier, produktutveckling och arbetssätt. På så sätt kan de vara med och påverka företagets riktning.

Varför är det så viktigt med nöjda medarbetare?

Jag brukar säga att vi måste lyckas internt för att kunna bli framgångsrika externt. Om vi har nöjda och motiverade medarbetare kommer vi helt enkelt att göra bättre ifrån oss hos våra kunder. På Xtractor följer vi upp verksamheten genom fyra nyckeltal och ett av dessa är nöjda medarbetare. Att ha nöjda medarbetare är inte kostsamt för företaget. Det är grundfundamentet för att lyckas och därför ett helt affärsmässigt och strategiskt beslut.

Vad behöver man ha för kompetens eller attityd för att lyckas väl hos Xtractor?

Man måste trivas i en målfokuserad miljö där ens resultat mäts och följs upp. Det här säkerställer vi redan i intervjufasen vid anställning. Trivs man inte i en målstyrd miljö är vi helt enkelt inte rätt arbetsgivare. Men de som gillar högt tempo och har tydliga mål har stora möjligheter att lyckas och utvecklas hos oss. Företag som Xtractor, med hög tillväxt, kan alltid få medarbetarna att växa inom den egna organisationen.