Visma och Xtractor effektiviserar personalutbildning inom offentlig sektor

Visma och Xtractor gör det enklare för offentlig sektor att upphandla IT-system som stödjer en effektiv utbildning och kompetenshantering.

De båda företagen har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att aktörer inom offentlig sektor kan avropa Xtractors Learning Management System (LMS) genom Visma Sirius ramavtal med Kammarkollegiet.

– Vi kan nu erbjuda den starka kombinationen av Xtractors produkter för utbildningsadministration och Vismas kunskap och erfarenhet kring att utforma och implementera e-learning inom myndigheter, säger Andreas Hjalmarsson, affärsområdeschef på Visma Sirius.

– Vårt samarbetsavtal gör det enklare för myndigheter och offentlig förvaltning att få tillgång till ett kraftfullt LMS som rationaliserar och förbättrar deras kompetenshantering, säger Niklas Harging, VD på Xtractor.

– Ett LMS är en förutsättning för ett målstyrt och effektivt lärande, och även för att genomföra webbaserade och mobila utbildningar. Genom de uppdrag vi har idag inom offentlig sektor vet vi att detta är efterfrågat av kostnadsmedvetna förvaltningar med många anställda, fortsätter Niklas Harging.

Det aktuella ramavtalet ”E-förvaltningsstödjande tjänster 2010” omfattar tjänster för kundtjänst, support och utbildning samt för administration, uppföljning och statistik. Det inbegriper även leverantörstjänster för förstudier, planering, utveckling, anpassning, införande och integration inom området. Förutom Xtractors LMS kan tjänster och programvaror för kompetensinventering, kursutvärdering, virtuella klassrum och produktion av e-learning avropas inom ramavtalet.