VD har ordet

Xtractor fortsätter envist, målmedvetet och framgångsrikt med att steg, för steg, förverkliga företagets vision att vara den främsta experten på utbildning av stora målgrupper och på så sätt utveckla människor och organisationer.

2012-2013 blev ett riktigt spännande år. Den snabba förändringen i IT-branschen fortsätter. I den nya digitala världen ser vi nu hur ett nytt ekosystem av tillverkare och leverantörer utvecklas. Publika molntjänster från de stora leverantörerna kommer att fortsätta utvecklas och förbättras och med en snabb prisutveckling. Företag kommer att i allt större utsträckning köpa sina IT- och utbildningstjänster ”on demand” och betala bara för den exakta mängd man behöver. Verksamheten blir en allt större beställare av IT- och utbildningstjänster och HR-avdelningar får allt svårare att hinna med att möta verksamhetens krav om inte en tydlig strategi finns.

Det är mitt i den här världen vi har vår vardag. I de utmaningar som nämns ovan finns givetvis också många nya möjligheter. Xtractor ska leverera ett upplevt värde med ett brett och vasst utbildningserbjudande. Vi ska röra oss med snabba fötter, lätt packning och alltid anpassa vårt erbjudande till marknaden för att leverera ett för kunden upplevt värde.

I denna förändring gäller det att hänga med. Xtractor granskar den egna organisationen och erbjudandet varje dag och är helt prestigelösa när det gäller förändringar och anpassningar. Det vi dock aldrig kompromissar med är våra grundläggande och djupt inrotade värderingar: ”ta initiativ”, ”kreativitet och kvalitet”, ”leverera upplevt värde” och ”framgång är planerad”.

Produktutveckling

Vårt fokus på att ständigt utveckla och förbättra vår produktportfölj ligger fast. Därför har vi under året satsat hårt på att utveckla vårt erbjudande.

Filmproduktion

För att möta den kraftigt växande efterfrågan på film, och för att effektivt kunna inkorporera film i lärandet, så har vi etablerat en egen filmavdelning. Med modern utrustning och tillgång till alla kompetenser under ett tak kan vi ta ett helhetsgrepp på våra filmproduktioner.

Nästa generations LMS

Som jag tidigare har nämnt står branschen inför ett generationsskifte. Många företag betalar alldeles för mycket för föråldrade, användarovänliga, lärplattformar (LMS) utan stöd för socialt och mobilt lärande. Därför har vi, under året, tecknat ett strategiskt partnerskap med Totara som innebär att vi kan erbjuda marknaden världens kanske mest snabbast växande LMS.

Med Totara kan vi erbjuda marknaden nästa generations LMS. Ett modernt LMS som är öppet, socialt, kostnadseffektivt och innovativt. Nu kan vi erbjuda marknaden en lärplattform som på allvar sätter användaren i fokus och som smidigt kan anpassas till varje organisations behov kring kompetensutveckling – utan att det kostar skjortan.

Learning Management

Under året har vi fått fler uppdrag som innebär att vi har hjälpt våra kunder att effektivisera deras interna akademier/företagsskolor. Vi har bl.a. hjälpt till med att förbättra metoder, processer, strukturer samt rutiner. Vi arbetar även mer rådgivande och definierar allt oftare tillsammans med kunden mål för deras utbildningsinsatser, samt rekommenderar lämpligt kursupplägg för att kunden ska nå uppsatta effektmål. Efter avslutad utbildning undersöker vi måluppfyllelsen och återkopplar till kunden.

Kreativare produktioner med förhöjd användarupplevelse

Att nå ut med budskapet om en ny utbildningsinsats kan idag vara en utmaning. Att kratta manegen så att medarbetarna faktiskt startar sin utbildningsaktivitet är en annan. Sedan gäller det förstås att se till att deltagarnas motivation hålls uppe, genom att exempelvis ge dem en rik användarupplevelse. Vi är väl medvetna om komplexiteten i dessa frågor och vet att användarupplevelsen är viktig. Därför har vi arbetat med att öka kreativiteten i våra produktioner. Bland annat har vi under året vässat vårt erbjudande med speed drawing, stop motion, animationer, e360 panorama, kinetic typography och filmer med dokumentärstil. (Du hittar exempel på dessa tekniker i vår showreel här.)

Kunder

Xtractor har under året slutit avtal med och levererat utbildningslösningar till Skanska, NCC, Sveriges byggindustrier, Securitas, Handelsbanken, Nordea, OK/Q8, Scandic, ICA, Axfood, ATG, Tele2, Ledarna, Mekonomen, Socialstyrelsen, Försvarets Materielverk, Postnord, Max Hamburgerrestauranger, MQ, Pfizer, Nya Moderaterna, SF Bio, Tikkurila, Bristol Myers Squibb med flera. Vi är stolta men samtidigt ödmjuka inför uppgiften att hjälpa flera av Sveriges största organisationer med framgångsrika utbildningskoncept.

Framtiden

Om ett år är jag övertygad om en tillbakablick på perioden 2013-2014 igen kommer vara en betraktelse över förändring. Vi kommer att kunna se nya lösningar för att ännu bättre hantera digitalt lärande i ”post PC-eran”. Socialt lärande och kunskapsdelning lär kunna ha blivit verklighet för betydligt fler medarbetare och organisationer. Företeelsen MOOCs kan ha smittat av sig på organisatoriskt lärande. Och kopplingen mellan verksamhetsmål och lärande lär ha blivit allt tydligare.

En sak är säker, Xtractor kommer inte att stå still.