VD har ordet 2018

Xtractor lägger ett framgångsrikt år bakom sig och blickar framåt

Xtractors vision är att vara den främsta experten på utbildning av stora målgrupper och på så sätt utveckla människor och organisationer. Under verksamhetsåret har vi tagit rejäla kliv mot att förverkliga vår vision.

Omsättningen uppgick till 50,0 MSEK (36,2 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt om 38 % och resultatet före skatt uppgick till 6,0 MSEK (2,9 MSEK) vilket motsvarar en vinstmarginal om 12 %.

I början av räkenskapsåret fastställde vi vår nya fyraåriga affärsplan och vi har redan förverkligat flera av våra strategier och vi närmar oss våra mål. Några områden/strategier som vi, på kort tid, har lyckats mycket väl med är att bygga upp en underkonsultpool, leverera rådgivnings- och bemanningsuppdrag samt byggandet av vårt så kallade ”kursskafferi” som består av ett antal webbutbildningar inom compliance-området Vi har också anpassat lärplattforms-erbjudandet kring Totara Learn med nya paketeringar. Vi kan nu även erbjuda marknaden en interaktiv produkt i form av open source-lösningen H5P, med bland annat interaktiv video, där denna funktionalitet också finns tillgänglig direkt i LMS:et.

Niklas Harging, VD Xtractor

Jag är fast beslutsam över att våra fyra målsättningar är de rätta för att skapa ett långsiktigt hållbart företag (1. tillväxt, 2. lönsamhet, 3. nöjda medarbetare och 4. nöjda kunder). Genom att arbeta med mål ur dessa perspektiv blir det tydligt att det inte enbart är kortsiktig avkastning som är viktigt. Jag menar att samtliga fyra mål är lika viktiga för att bygga en långsiktigt välmående organisation.

Det är inte bara tillväxten och resultatet som har varit bra i år. En höjdpunkt var givetvis när vi, för tredje året i rad, placerade oss på Great Place to Works topplista över Sveriges bästa arbetsplatser. En annan höjdpunkt var att vi rejält lyckades öka kundnöjdheten hos våra kunder.

Positivt är också att vi under året har sett en ökad efterfrågan av rådgivningstjänster där vi hjälper stora organisationer att förbättra och effektivisera deras interna kompetensutveckling i syfte att de ska uppnå sina verksamhetsmål.

Framtiden

Xtractor har under året skapat goda förutsättningar för att förverkliga vår nya affärsplan med nöjda kunder, nöjda medarbetare och lönsam tillväxt. Vi har en bra närvaro och goda referenser hos intressanta kunder. Vi har också en stark organisation som erbjuder marknaden attraktiva och ständigt uppdaterade digitala tjänster. Vi har förstärkt erbjudandet, vässat organisationen, och strukturkapitalet samt uppdaterat vår produkt- och tjänsteportfölj varför jag ser mycket positivt på framtiden.

Verksamheten

Xtractor bestod under räkenskapsåret av 32 medarbetare uppdelade på tre affärsområden. Affärsområde System som arbetar med implementering, utveckling och konsultation av LMS-system, Affärsområde Utbildning som utvecklar skräddarsydda utbildningslösningar samt erbjuder marknaden författarverktyget Adapt Builder och Affärsområde Learning Management som arbetar med rådgivning och produktion av webbutbildningar.

Erbjudande

Vårt fokus på att ständigt utveckla och förbättra vår produktportfölj ligger fast. Därför har vi under året satsat hårt på att utveckla och vässa vårt erbjudande. Nedan finner du en kort sammanfattning av våra tre affärsområden.

Affärsområde Utbildning

Affärsområde Utbildning arbetar främst med design av varierade kursprogram, produktion av e-learning och tillhandahållande av systemstöd för att våra kunder effektivt ska kunna producera, distribuera och administrera sina utbildningar.

Xtractor ska fortsätta vara nydanande och snabba att ta till sig ny teknik och pedagogik. Vi använder en mängd tekniker för att skapa bästa möjliga användarupplevelse. I år har vi särskilt testat och utvecklat lösningar med den interaktiva open source-lösningen H5P. Den e-learning vi har producerat under året har också innefattat en ökande andel film och animationer, till exempel i form av 360 graders film.

Under året har vi stärkt upp affärsområdet med en rad nyrekryteringar. Inte minst med en ny affärsområdeschef i syfte att stärka affärsområdets fortsatta satsning mot lönsam tillväxt.

Affärsområde System

Xtractor erbjuder olika systemlösningar för att skapa, distribuera, hantera och följa upp utbildningsinsatser. Lärplattformen Totara Learn (Learning Management System) är ett modernt LMS som är öppet, socialt, kostnadseffektivt och innovativt. LMS:et hanterar alla typer av utbildningsinsatser.

För produktion av webbaserat lärande använder Xtractor dels Totara Learn, och dels olika ledande författarverktyg för att skapa SCORM-baserade e-learningpaket.

För det sistnämnda är Xtractors huvudsakliga plattform Adapt Builder, en öppen källkodsbaserad miljö som möjliggör innovativa och responsiva webbaserade utbildningar.

Efterfrågan på Xtractors lärplattform Totara Learn har varit stor. Därmed har Xtractor även i år klassificerats som Platinum-partner, vilket är Totara Learns ädlaste valör för partners. Vi har även belönats med en åtråvärd plats i Totaras ”Advisory Board” där vi, tillsammans med Totara och några få andra utvalda partners, i högsta grad kan påverka Totaras produktutveckling på både kort- och lång sikt.

Totara baseras på öppen källkod och Xtractor är ingen passiv återförsäljare utan en, i högsta grad, aktiv partner som bidrar till att utveckla Totaras LMS-erbjudande. Utöver att ta ansvar för den svenska översättningen av Totara så strävar Xtractor också efter att bidra med ny och förbättrad funktionalitet i Totaras standardprodukt. Detta baseras typiskt på utveckling som först gjorts för en enskild kund, men som kan komma alla Totaras kunder tillgodo.

Affärsområde Learning Management

Affärsområde Learning Management består av två delar. Rådgivning och produktion av standardiserade webbutbildningar.
Xtractors rådgivningserbjudande har varit mycket efterfrågat på marknaden och området har haft en stark tillväxt och tagit flera nya stora kunder under året.

Den andra delen av affärsområdet som går under benämningen ”kursskafferi” startades upp under våren och hittills har vi producerat en utbildning om EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Kursskafferiet kommer att lansera en handfull nya utbildningar under räkenskapsåret 2018-2019.

Kunder

Xtractor har under året slutit avtal med, och levererat utbildningslösningar till, Academedia, Astra Zeneca, Axfood, AGA Gas, COOP, Folksam, Försäkringskassan, Grant Thornton, Handelsbanken, ICA, Jordbruksverket, Kia Motors, Länsförsäkringar, Max Hamburgerrestauranger, Migrationsverket, NCC, NK, Nordea, Regeringskansliet, Sandvik, Scandic, Securitas, SF Bio, SIDA, Skanska, Socialstyrelsen, SSAB, Sveriges byggindustrier, Tele2, Transportstyrelsen, Västerås Stad med flera. Vi är stolta men samtidigt ödmjuka inför uppgiften att hjälpa flera av Sveriges största organisationer med framgångsrika utbildningskoncept.

Hållbarhet

Xtractor strävar efter att vara ett hållbart företag med lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang.

Hela Xtractors affärsidé bygger på att erbjuda e-learning för att ersätta traditionell lärarledd utbildning som är både kostsam och miljöovänlig (resor).

Vi gör utbildningar som gör skillnad i samhället, om till exempel miljö, arbetsmiljö, uppförandekod, vikten av källkritik, fallprevention för äldre, tillgänglighet för funktionsnedsatta.