VD har ordet

Xtractor presenterar en stark årsredovisning för verksamhetsåret 2013/2014, med nedanstående kommentarer från VD Niklas Harging.

VD har ordet

Niklas Harging 2013

Xtractors vision är att vara den främsta experten på utbildning av stora målgrupper och på så sätt utveckla människor och organisationer. Under verksamhetsåret har vi tagit rejäla kliv mot att förverkliga vår vision.

Xtractor menar att de fyra viktigaste parametrarna för långsiktig framgång är tillväxt, lönsamhet, nöjda medarbetare och nöjda kunder. Av denna anledning mäter och följer Xtractor upp mål ur dessa fyra perspektiv.

  • Intäktstillväxt
  • Lönsamhet
  • Nöjda medarbetare
  • Nöjda kunder

Under året har vi förbättrat oss inom samtliga av dessa fyra områden. Vi är stolta över att kunna presentera en intäktstillväxt om 19 % till 26 MSEK med ett nettoresultat om 3 MSEK. Vårt arbete med att vässa erbjudandet har fått bra gensvar från marknaden. Resultatet i vår kundundersökning har förbättrats med 20 procentenheter och medarbetarundersökningen har förbättrats med 15 procentenheter.

Anledningarna till Xtractor tillväxt är flera men några av de viktigaste är:

  • Att efterfrågan på Xtractors nylanserade Lärplattform (Totara LMS) har varit stor. På knappt ett år har tjugotalet kunder lagt beställningar vilket har bidragit till att Xtractor har klassificerats som Platinum-partner, vilket är Totaras ädlaste valör för partners.
  • Att Xtractors strategi att leverera responsiv e-learning har varit rätt, har bekräftats av marknaden. Orderingången på e-lerningutbildningar som automatiskt anpassas efter varje plattforms (dator, läsplatta och smarta mobiltelefoner) förutsättningar har ökat kraftigt.

Kunder

Xtractor har under året slutit avtal med, och levererat utbildningslösningar till, Skanska, NCC, Sveriges byggindustrier, Securitas, Handelsbanken, Nordea, OK/Q8, Scandic, ICA, Axfood, Tele2, Ledarna, Arla, Mekonomen, Socialstyrelsen, Försvarets Materielverk, Försäkringskassan, Västerås Stad, Söderberg & Partners, SSAB, Postnord, Max Hamburgerrestauranger, MQ, Pfizer, Nya Moderaterna, SF Bio, Tikkurila med flera. Vi är stolta men samtidigt ödmjuka inför uppgiften att hjälpa flera av Sveriges största organisationer med framgångsrika utbildningskoncept.

Erbjudande

Vårt fokus på att ständigt utveckla och förbättra vår produktportfölj ligger fast. Därför har vi under året satsat hårt på att utveckla vårt erbjudande.

e-learning

Xtractor ska fortsätta på den inslagna vägen att vara nydanande och snabba att ta till sig ny teknik och pedagogik. Xtractor använder en mängd tekniker för att skapa bästa möjliga användarupplevelse. Några av dessa är responsiv webbdesign som automatiskt anpassas efter vald plattforms förutsättningar (dator, läsplatta och smarta mobiltelefoner), kinetic typography, speed drawing, animationer, film, stop motion etc.

Xtractor ska också fortsätta att balansera effektivitet och tydliga processer med flexibilitet och lyhördhet.

Film

Xtractors filmerbjudande har utvecklats i rasande fart det senaste året och så ska det fortsätta. Vi erbjuder våra kunder utbildningsfilm inom en rad olika kategorier såsom intervju-, föreläsning/seminarium-, instruktions- och spelfilm. Vi ligger i framkant med ny teknik och moderna metoder såsom livecast, drönarteknik, sliders och steadicam för att nämna några exempel. Xtractors filmproduktion är väl inkorporerad i utbildningsleveransen, redan från manusstadiet. Läs mer om Xtractors filmerbjudande här.

Lärplattform (LMS)

Branschen står inför ett generationsskifte. Många företag betalar alldeles för mycket för föråldrade, användarovänliga, lärplattformar (LMS) utan stöd för socialt och mobilt lärande. Därför har vi tecknat ett strategiskt partnerskap med Totara som innebär att vi kan erbjuda marknaden världens kanske snabbast växande LMS.

Med Totara kan vi erbjuda marknaden nästa generations LMS. Ett modernt LMS som är öppet, socialt, kostnadseffektivt och innovativt. Totara LMS är en lärplattform som på allvar sätter användaren i fokus och som smidigt kan anpassas till varje organisations behov kring kompetensutveckling.

Xtractor har i samarbete med Totara ett mycket starkt erbjudande på den svenska marknaden. Xtractor är ingen passiv återförsäljare utan en, i högsta grad, aktiv partner som bidrar till att utveckla Totaras LMS-erbjudande. Läs mer om Totara LMS här.

Framtiden

Xtractor står väl rustade för framtiden. Vi har vuxit. Vi har förändrat oss internt. Vi har förändrat och förbättrat vårt erbjudande. Vi är drivande i att förändra, inte bara oss själva, utan hela vår bransch, med nya tekniker i form av responsiv webbdesign, nya kreativa grepp och nya affärsmodeller baserade på öppen källkod.

Xtractor kan gå långt. Riktigt långt.

Solna i september 2014

Niklas Harging

Verkställande direktör