Välkommen till workshop på Promisedagen – hur nå hela vägen med blended learning?

Det är rubriken för Xtractors workshop, som tillsammans med Totara hålls på Promisedagen den 6 oktober.

“Blended learning” (varierat lärande) har varit ett etablerat begrepp i många år i vår bransch. Och den tekniska utvecklingen ger oss ständigt nya verktyg och möjligheter för att stödja detta, i form av exempelvis modernare LMS och nya sociala plattformar.

Ändå kan det i praktiken vara svårt att få ett varierat lärande att nå hela vägen. Varför? Vad hindrar oss? Och framförallt, hur kan vi ta oss förbi dessa hinder?

Dessa frågor kommer vi, utifrån ett verkligt case, belysa och försöka besvara under en interaktiv workshop på Promisedagen den 6 oktober.

Linda_Öberg  Lars Hyland

Workshopledare är Lars Hyland från Totara Learning Solutions i Storbritannien och Linda Öberg från Xtractor – bägge seniora experter inom blended learning.

Under Promisedagen kommer du även att kunna hitta många medarbetare från Xtractor i vår monter, i år även med sällskap av Andy Kirk och Lars Hyland från Totara Learning Solutions. Kom gärna förbi!

Läs mer och anmäl dig till Promisedagen här.