Vad gör Rickard Skiöld på Xtractor?

Produktchef är en nyinrättad tjänst på Xtractor. Innehavare av den är Rickard Skiöld, som tidigare har haft samma funktion på Business Intelligence-företaget ExOpen Systems.

Rickard Skiöld, Produktchef Xtractor

Vad har du för uppdrag som produktchef på Xtractor?

– Min uppgift är att ha ett helhetsperspektiv på Xtractors erbjudande. Jag ska balansera och prioritera i inflödet av idéer och önskemål från vår egen organisation och från våra kunder, och säkerställa att vi har en långsiktig och sammanhållen strategi för hur våra produkter och tjänster ska utvecklas. En av effekterna vi vill uppnå med detta är att kunna ta en ännu mer proaktiv roll i relationen med våra uppdragsgivare.

Vilka erfarenheter tar du med dig från Business Intelligence-branschen?

– Fler och fler företag sätter ett allt större värde på att mäta och följa upp. De vill veta hur de ligger till i förhållande till sina mål och vilka effekter olika insatser har. Under min korta tid här på Xtractor har jag noterat att detta intresse blir allt större även relaterat till utbildning. Utöver att effektivt administrera och ha kontroll på sitt utbildningsprogram vill man också mäta effekterna av sina kompetenshöjande insatser och kartlägga hur utbildning bidrar till de övergripande målen.

Hur ska du komma in i jobbet?

– Förutom att ta till mig av all den kunskap som finns bland Xtractors medarbetare, vill jag ut och träffa så många kunder som möjligt. Har du som läser detta åsikter och tankar om Xtractors produkter och tjänster skulle jag uppskatta om du hör av dig till mig!

PS: Välkommen att kontakta Rickard på tel 08-588 945 61 och på e-postadress rickard.skiold@xtractor.se