Två nya kollegor WCAG-certifierade

Porträtt av Johanna Lundgren och Anna Jönsson.

Xtractor arbetar sedan flera år tillbaka målmedvetet med att hjälpa våra kunder att uppnå hög tillgänglighet i webbaserad utbildning. Som ett led i detta har nu ytterligare två av våra kollegor – Anna Jönsson, Art Director och Johanna Lundgren, Front end utvecklare – lyckats erhålla en gedigen certifiering inom just webbtillgänglighet. Certifieringen är benämnd ”Certified Professional in Accessibility Core Competencies” (CPACC) och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Sedan tidigare är även Frida Fredblad, Front end utvecklare, certifierad, och vi har ytterligare en manusförfattare som inom kort kommer erlägga sitt prov.

Synen på tillgänglighet som något tråkigt som bara begränsar vad man kan göra på webben är lite omvänd. Egentligen är det precis tvärtom, då det snarare är produkter skapade utan tillgänglighet i åtanke som begränsar och i värsta fall helt stänger ute delar av målgruppen. Det om något är ju fantastiskt trist.

Anna Jönsson

Niklas Harging, VD på Xtractor: ”Med denna certifiering i ryggen är vi på Xtractor övertygade om att vi ytterligare kommer kunna höja vår nivå. Detta gäller såväl våra systemlösningar i form av Totara Learn (LMS) och Adapt Builder (författarverktyg) som i våra utbildningsproduktioner.”

”Tillgänglighet i webbutbildning har blivit en aktuell och viktig fråga för många av våra kunder. Störst är intresset från våra kunder inom offentlig sektor, där bland annat EU:s webbtillgänglighetsdirektiv nu ställer nya krav kring tillgänglighet. Men vi ser också att allt fler kunder inom näringslivet får en ökad insikt i vikten av att inte diskriminera eller stänga ute användare. Samt att tillgänglighet i grunden handlar om inkluderande design – och helt enkelt är en grundläggande kvalitetsparameter”, avslutar Niklas.

Våra tre kollegor är nu certifierade tillgänglighetsexperter globalt, och vi är förstås både stolt och glad över deras certifiering och den kunskapen som de sprider.