Xtractor och Totara LMS – en framgångssaga i Sverige baserad på öppen källkod

Pressrelease 2014-05-05Xtractor - Totara Platinum Partner

Mindre än ett år efter att Xtractor blev Totara-partner, så har Xtractor uppnått högsta partnernivån med Totara i form av Platinum Partner.

Detta utifrån att framgångsrikt ha sålt och levererat Totara LMS till svenska företag och organisationer. Framgången är ett bevis på att Totara LMS och modellen med öppen källkod fungerar väl i Sverige – och att även svenska kunder omfamnar den frihet och ägarskap som öppen källkod möjliggör.

Xtractor har lång och gedigen erfarenhet av att tillhandahålla LMS (Learning Management System). Detta i form av ett egenutvecklat system, som ofta levererades som en integrerad del ihop med e-learning eller varierat lärande. Tekniken, liksom kundernas krav och önskemål, förändras i högt tempo och Xtractor stod för något år sedan vid ett vägskäl. Antingen skulle man välja att vidareutveckla sin egen plattform, eller ingå partnerskap med någon befintlig LMS-leverantör. En sådan urvalsprocess kan inte göras lättvindigt, för att ett partnerskap ska bli riktigt lyckat krävs såväl kulturell matchning som en gemensam vision. Xtractor gjorde sin hemuppgift ordentligt före det att valet föll på Totara – och nu kommer belöningen.

”Vi är förstås glada och stolta över att ha blivit Totara Platinum-partner. Att bli detta var något vi planerade inför, men att det skulle gå så här snabbt, där vi välkomnar en ny Totara LMS-kund varannan vecka, är en riktigt angenäm överraskning”, säger Niklas Harging, VD på Xtractor.

”Innan vi tecknade partneravtal med Totara så hade vi gjort en noggrann utvärdering av ett stort antal ledande LMS-aktörer på den globala marknaden. Givetvis hade vi i utvärderingen med oss vår samlade erfarenhet av att under drygt 10 år ha utvecklat och levererat LMS till stora svenska företag och organisationer. Vi såg redan tidigt att Totara LMS stack ut från en annars ganska grå massa. Med sitt användarfokus, sin flexibilitet och kostnadseffektivitet tillför Totara något helt nytt. Det gläder oss oerhört att även svenska företag och organisationer redan har tagit till sig dessa värden”, fortsätter Niklas Harging.

Trots att Xtractor är en nykomling inom öppen källkod, så har Xtractor redan tagit till vara på de möjligheter som detta partnerskap ger. Under sitt första år som partner har Xtractor:

  • säkerställt komplett svenskt språkstöd i Totara LMS, i nuvarande och kommande versioner
  • samarbetat med annan Totara-partner för att förbättra funktionalitet kring kursadministration och hantering av klassrum, en kärnkompetens hos Xtractor
  • aktivt bidragit till Totara LMS vidareutveckling via dialog med Totaras utvecklingsteam och andra i Totaras forum
  • rekryterat och kompetensutvecklat utvecklare, projektledare och supportpersonal för Totara
  • förespråkat Totara på den bredare skandinaviska marknaden, med öppen inställning till samarbete med andra partners och prospekt

”Vi är väldigt glad över att ha Xtractor som partner i skandinavien, de spelar en viktig roll och bidrar till ’Totaras ekosystem’”, säger Andy Kirk, Partneransvarig EMEA på Totara Learning Solutions. Andy fortsätter, ”Xtractor kom snabbt upp ur startblocken och rivstartade med en aktiv marknadsdialog och seminarier. Att uppnå nivån Platinum Partner på mindre än ett år är en riktig bragd. Vi talar med nya partners runt om i världen varje vecka, och där är Xtractor en bra fallstudie för vad man kan göra för att lyckas.”

Xtractor har bistått kunder inom handel, utbildning och certifiering, restaurang, finans, telekom samt kommun och landsting med att implementera nästa generations LMS. En av poängerna med Totara LMS är dess flexibilitet och anpassningsbarhet, vilket gör Totara till en utmärkt lösning oavsett bransch.
Mer om Totara LMS: totaralearning.com/products/totara-learn-lms

Om Xtractor
Xtractor är en ledande aktör inom skräddarsydd utbildning till stora målgrupper. Detta innefattar produktion av webbaserad utbildning (e-learning), varierat lärande (blended learning) samt systemstöd för detta i form av LMS (Learning Management System). Som en helhetsleverantör av Totara LMS kan Xtractor ta fullt ansvar för att ge svenska kunder en komplett plattform för kompetensutveckling.
Mer om Totara LMS från Xtractor: xtractor.se/totara