Totara LMS åter rankat som ett av världens ledande LMS

Totara LMS har – för tredje året i rad – rankats som ett av världens 20 ledande LMS.

Top Training Companies - Learning Portals

Det är sajten Trainingindustry.com som varje år söker efter de bästa leverantörerna och tjänsterna och därefter sammanställer listan över “Top 20 Learning Portal Companies”.

Urvalet sker utifrån en mängd kriterier, inte minst bedömning av bredd i funktionalitet och förmågor i portalen, engagemang i branschen samt innovation och påverkan på branschen i stort.

Trainingindustry.com gör dock inget försök att ranka de 20 ledande portalerna inbördes, då sådan inbördes placering mer avgörs av kunders varierande behov.

Urvalskriterierna är:

  • Breadth of functionality and capabilities criteria
  • Commitment to the corporate training industry
  • Industry visibility, innovation and impact
  • Number and strength of clients
  • Geographic reach
  • Company size and growth potential

Läs mer här: http://www.trainingindustry.com/learning-technologies/top-companies-listings/2014/2014-top-20-learning-portal-companies.aspx

Läs mer om Totara LMS här: xtractor.se/totara