Söderberg och Partners väljer Xtractor och Totara LMS

Söderberg och Partners, en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar och finansiella produkter, har att utbilda, kompetensförsörja och kvalitetssäkra ca 1000 medarbetare inom organisationen. I första hand handlar det om kravutbildningar för olika yrkesroller, men även frivilliga utbildningar finns för medarbetarna.

Xtractor är vald som leverantör med Totara LMS och kommer även att fungera som en pedagogisk partner kring utbildningsfrågor – både på strategisk och operativ nivå. Affären avser Totara – nästa generations LMS, samt pedagogisk workshop kring utbildningsfrågor som start.

”Vi är oerhört glada att tillsammans med Xtractor ytterligare kunna höja nivån på vårt arbete. Detta är en naturlig del i det kvalitetsarbete som ständigt pågår hos oss på Söderberg och Partners” säger Tomas Holmström, Söderberg och Partners.