Scandic Tillgänglighet – finalist som bästa e-learning 2014

Tillgänglighet är sedan länge en högt prioriterad fråga för Scandic. Scandic tror på allas rätt att bli behandlade lika – och att erbjudas samma höga Scandic-standard oavsett om de har funktionshinder.

För att utbilda sina medarbetare inom tillgänglighet har Scandic tillsammans med Xtractor producerat en genomarbetad och innovativ e-learning. Med råd, tips, tester och instruktionsfilmer visas hur man kan erbjuda gäster med funktionsnedsättningar riktigt bra service.

På Xtractor är vi mycket stolta över att ha fått vara med och hjälpa Scandic i detta viktiga arbete.

Vi är också glada över att denna e-learning nu blivit finalist som bästa e-learning i ”Swedish Learning Awards”.

Scandic_elearning_Swedish_Learning_Awards

Mer om tillgänglighet på Scandic:
http://www.scandichotels.se/Alltid-pa-Scandic/For-dig-med-speciella-behov/

Mer om Swedish Learning Awards:

Swedish Learning Awards syftar till att rikta strålkastarna mot de bästa utbildningarna för, med eller av företag och organisationer i Sverige. Tävlingen ska föra utvecklingen framåt och lyfta upp det senaste när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, teknik och kvalitet.

Här är listan på årets finalister: http://swedishlearningawards.se/tavling/