Ramavtal med Region Skåne

Xtractor har vunnit en ramavtalsupphandling med Region Skåne. Avtalet avser pedagogisk rådgivning och e-learningproduktion. I upphandlingen lades stor vikt vid kvalitetsbedömning av arbetsprover.

– Xtractor fick full pott i kvalitetsbedömningen och placerade sig därmed som nummer ett bland de tävlande i denna kategori. Nu ser vi fram emot att få möjlighet att arbeta tillsammans med offentliga myndigheter och förvaltningar i Skåne, säger Björn Bexander, som har ansvarat för upphandlingen från Xtractors sida.