Performance Management – nu integrerat i Totara LMS

En kompetent lärplattform (Learning Management System) hjälper organisationer att säkerställa medarbetarnas kompetensutveckling, genom att lärandet distribueras, hanteras och följs upp effektivt. Ett naturligt nästa steg är utveckling och styrning av verksamheten – Performance Management. Att genomföra medarbetarsamtal och stödja diskussion, feedback och analys mellan medarbetare och chefer. Att styra mot mål på organisationsnivå och individnivå. Att skapa möjligheter för medarbetare och verksamheten att förbättra sin prestation.

Detta är precis vad som stöds i senaste versionen av Totara LMS. Totara har redan rönt stora framgångar globalt, genom en unik kombination av flexibilitet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet. Nu adderas performance management till Totara, helt integrerat, lika lätt att komma igång med och använda. Och helt utan extra kostnad.

Richard Wyles, VD på Totara:

 “Allt fler företag och organisationer söker stöd för sin process kring performance management, men vi hör liknande klagomål om befintliga system som vi hört om de flesta lärplattformar. Systemen är svåra att anpassa, eller kan inte anpassas alls. Det är ofta också svårt att få till ett integrerat flöde, som stödjer hela vägen från utvärdering till lärande, och därifrån vidare till förbättrad prestation. Utöver det, så blir många lösningar ofta mycket kostsamma att implementera, inte sällan med häpnadsväckande höga licenskostnader.”

Niklas Harging, VD på Xtractor:

”De mest framgångsrika organisationerna är de som lyckas bryta ned vision, affärsidé, verksamhetsmål och strategi till något som är konkret på företagets samtliga nivåer. Genom tydliga mål och tydlig uppföljning på lednings-, avdelnings- och individnivå ökar sannolikheten att nå verksamhetsmålen avsevärt. Förvånansvärt få organisationer arbetar på detta sätt även om en vändning är i sikte. Jag känner mig stolt att Xtractor nu inte bara hjälper företag med kompetensutveckling utan även att få ut kraften i organisationen.” 

Huvudområdena i Totaras performance management är:

  • Sätta upp personliga och organisatoriska mål – och på detta sätt se till att individers utveckling går i linje med organisationens.
  • Skapa utvärderingar och stödja processen kring medarbetarsamtal med slutdatum och påminnelser.
  • 360-feedback – för organisationer som inte längre enbart förlitar sig på hierarkisk utvärdering finns stöd för 360-graders feedback, som kan ge en mer heltäckande bild av medarbetaren som en del av ett team eller avdelning.
  • Dynamiska rapporter – med Totara så kan administratörer följa hur processer fortlöper, både på övergripande och detaljerad nivå – och följa upp där och när det behövs.
  • Integration – performance management är helt integrerat i Totara LMS, och betingar ingen extra kostnad vare sig för dig som ny kund eller för dig som redan valt Totara.

Mer om övrig funktionalitet i Totara LMS hittar du här.