NK satsar på mobilt lärande

Nordiska Kompaniet utvecklar just nu en ny introduktionsutbildning i samarbete med Xtractor. En stor del av utbildningen är webbaserad och här kan deltagaren välja mellan att genomföra kurserna på dator, läsplatta eller mobiltelefon. Anna Borgin, utbildningsansvarig på NK, berättar om satsningen.

Vad är målet med den nya introduktionsutbildningen?
– NK:s vision är att erbjuda service i världsklass. Det bygger på att alla som arbetar på NK vet vad NK står för och får den information de behöver för att känna sig introducerade till sin nya arbetsplats. Vi tror också att detta bidrar till att alla känner sig välkomna till sin nya arbetsplats NK.

Varför väljer NK att satsa på ett mobil lärande?
– Det ska vara enkelt att tillgodogöra sig den information man behöver som nyanställd på någon av alla de avdelningar som finns på NK. Att kunna välja om man vill genomgå utbildningen framför datorn eller med hjälp av mobilen är ett sätt för oss att vara tillgängliga där det passar den anställda bäst.

Vad ska utbildningen innehålla?
– Självklart grundar sig utbildningen på NK:s vision – att vara ett varuhus i världsklass. Utbildningen ger kunskap om NK:s historia och framtid samt service och säkerhetsarbete.

Hur är utbildningen disponerad?
– Den webbaserade delen av utbildningen består av två steg, steg ett som genomförs innan den nyanställda börjar sitt nya arbete och steg två som genomförs ett par veckor in i anställningen. Detta kombineras med material för eget lärande samt genomgångar och uppföljning med respektive avdelningschef som handledare.

Hur ska ni administrera utbildningen?
– All administration sker genom eGate, så att avdelningschef och användare själva kan anmäla sig samt skriva ut diplom till kursdeltagare.