totara-txp-logoscreens

Den 1:a oktober 2020 genomför Totara (och vi på Xtractor) den största lanseringen någonsin.

Logotyp för Totara Learn

Det handlar om en ny version av det globalt väletablerade LMS:et Totara Learn, med en mängd vidareförädlad funktionalitet och bland annat en helt ny tillhörande mobilapp (för både iPhone och Android).

Logotyp för Totara Engage

Det handlar om en helt ny modul för sociala och informella lärupplevelser - en "Learning Experience Platform" (LXP) i form av Totara Engage. En plattform där dina deltagare enkelt kan skapa, dela och samarbeta kring lärandet.

Logotyp för Totara Perform

Det handlar till sist även om helt nyutvecklad modul för "performance management" i form av Totara Perform, för flexibel och lättillgänglig kompetenshantering.

Alla moduler ryms i en gemensam plattform, där det givetvis är valfritt att endast använda en eller två av de tre modulerna. Som helhet är benämningen på plattformen Totara Talent Experience Platform. En flexibel och tillgänglig helhetslösning för integrerat lärande och kompetensutveckling.

På Xtractor är vi laddade av förväntan kring denna lansering. Under senare tid har vi i allt större utsträckning börjat föra en dialog kring "ekosystem för lärande", där vi och våra kunder ofta ser på lärandet och lärupplevelser i ett större perspektiv.

När det tidigare ofta handlade om "bara LMS och e-learning", så börjar nu allt fler organisationer ta ett större grepp kring lärandet. I detta vill man ofta dra nytta av såväl specifika lärteknologier som mer generella tjänster och plattformar (såsom samarbetsverktyg i form av Teams eller Slack) för att utforma optimala lärupplevelser. I och med denna lansering från Totara ser vi nu att vi i än högre grad kan hjälpa våra kunder med denna resa.

Du är förstås varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor kring detta, eller vill ta del av en demo.