Kan man lura svenska elever med propaganda?

Xtractor och Statens Medieråd har tillsammans skapat ett utbildningsprogram som lär ungdomar att bli mer källkritiska

Statens Medieråd har nu i dagarna har lanserat sitt utbildningspaket ”MIK för mig” som riktar sig till lärare, bibliotekarier och elever på högstadiet och gymnasiet. Utbildningen har som mål att stärka medie- och informationskunnigheten hos ungdomar. Lärarna får först verktyg att diskutera de nya kunskaper och förmågor de själva behöver. De får sedan utbildningsunderlag för att lära ungdomar hur de kan bli mer källkritiska och hur de ska hantera olika situationer de möter på nätet.

För att nå full effekt så valde vi att forma utbildningspaketet med så kallat varierat lärande som riktar sig till olika målgrupper. Bland annat så består utbildningspaketet av två digitala grupputbildningar, en för lärare och en för elever. Gruppbildningarna innehåller bland annat en hårdvinklad propagandafilm som sedan analyseras och en tävling för elever som de genomför i grupp på sina mobiler.

Se hela utbildningsprogrammet och läs mer på: http://statensmedierad.se/mikformig.

Introduktionsfilm ”Är du redo för det nya medielandskapet?”: