Intervju med Niklas Harging, ny VD på Xtractor

Xtractors nya VD, Niklas Harging, kommer närmast från tjänsten som VD på Business Intelligence-företaget ExOpen Systems. Tidigare har han även varit affärsområdeschef för Qbranch samt försäljnings- och marknadschef på teleoperatören RSL COM.

Hur ser du på att ge dig in i utbildningsbranschen?

– Det ska bli både kul och spännande att sätta sig in i en ny bransch. Xtractor påminner en hel del om företaget jag kommer från nu senast. En likhet är att man har en egenutvecklad produkt, som ska anpassas efter kundens behov.

Vad var det som lockade med Xtractor?

– Xtractor har ett fantastiskt erbjudande som kan hjälpa företag att effektivisera sin kompetensutveckling och informationsspridning. I takt med att konkurrensen från Asien och andra marknader växer är det kompetensen som blir svenska företagens största konkurrensfördel. Samtidigt råder hård konkurrens om de mest attraktiva och kompetenta medarbetarna.

Företag med en genomtänkt kompetensutvecklingsplan kommer att locka till sig duktiga medarbetare. IT-mognaden hos företag och i samhället ökar också lavinartat för varje år samtidigt som tekniken blir bättre. I denna förändring gäller det att hänga med och utveckla produkterna på bästa sätt. Xtractor befinner sig i rätt bransch i rätt tid. Mitt mål är att vi ska dubbla omsättningen på ett par år.

Både ExOpen Systems och Qbranch har under din tid på företagen fått höga placeringar på rankinglistan över Sveriges bästa arbetsplatser, som tas fram av Great Place to Work. Nämn de tre mest avgörande faktorerna för att ni har lyckats bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.

  • Tydliga mål och förväntningar på lednings-, avdelnings- och individnivå.
  • Regelbunden uppföljning på lednings-, avdelnings- och individnivå.
  • Öppen, ärlig och rak kommunikation.

Vilka erfarenheter tar du med dig till Xtractor när det gäller att utveckla en stark företagskultur med engagerade medarbetare?

– Den vanligaste anledningen till att en medarbetare slutar på en arbetsplats är avsaknaden av utveckling, stimulans och uppskattning. Jag menar att samtliga medarbetare, oavsett roll, bör arbeta efter en individuell handlingsplan för att utvecklas, nå sina mål och få chansen att arbeta med nya arbetsuppgifter. Medarbetaren vet på så sätt vad som förväntas och känner sig betydelsefull.

En stark företagskultur bygger du genom en tydlig vision, affärsidé, mål och strategi. Alla medarbetare ska uppmanas att ta del av och komma med synpunkter på företagets affärsplan. Affärsplanen och målen ska brytas ned och följas upp regelbundet. Alla vet då sin roll och vad som förväntas.

Nöjda medarbetare är ett av de nyckeltal du brukar följa upp. Hur mäter du det?

– Jag är van att arbeta med Balanced Scorecard där man följer upp verksamheten ur fyra perspektiv: finansiellt, kund, interna processer och utveckling/lärande. Nöjda medarbetare följer jag upp genom NMI-undersökningar (Nöjd Medarbetar Index). Genom att noggrannt mäta och följa upp, går man från flum och floskler till något konkret och mätbart.

Sista frågan, vad ska du göra under din första månad som VD på Xtractor?

Jag kommer att genomföra individuella möten med samtliga medarbetare, PRAO:a en dag på respektive avdelning samt träffa en hel del kunder.