Hög aktivitet på Xtractors användarforum för Totara-kunder

Stort tack till alla som kom och deltog aktivt på vårt användarforum för Totara-kunder!

På forumet deltog administratörer och kursskapare från en mängd olika företag och organisationer, fördelade inom olika branscher såsom branschförbund, bygg, energi, handel och service, IT och telekom, kommun, myndighet samt utbildningsverksamhet.

Vid de runda borden fördes aktiva dialoger kring en mängd olika ämnen som på olika sätt relaterar till lärande och LMS. Nyheter och planer framåt för Totara Learn gicks igenom, påverkan av GDPR diskuterades, interaktivt H5P-innehåll skapades, tillämpningar relaterat till mikrolärande och spelifiering testades – och många erfarenheter och idéer delades.

Särskilt stort tack vill vi rikta till Silf Competence, Mäklarsamfundet samt Dossier Solutions för era engagerade presentationer av olika tillämpningar kring Totara Learn, mycket uppskattat!

Presentationen från användarforumet: