GDPR – så påverkar dataskyddsförordningen dig och ditt LMS

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. I och med detta kommer nya krav att ställas kring hur vi i våra organisationer hanterar personuppgifter rörande exempelvis våra kunder och anställda.

De flesta av oss har säkert redan hört talas om denna förordning, som på engelska är benämnd GDPR – General Data Protection Regulation. Många är i full gång med sina förberedelser, detta gäller även oss på Xtractor.

Vi vet att GDPR står högt på agendan hos många av våra kunders HR- och utbildningsavdelningar just nu. Av detta skäl höll Xtractor i november 2017 ett webbinarium om hur den nya dataskyddsförordningen påverkar hanteringen av personuppgifter i Totara Learn. Längre ned hittar du presentation samt inspelning från webbinariet.

Under webbinariet gick Xtractor igenom följande grundläggande delar i GDPR, hur de berör Totara LMS och hur de påverkar din organisations LMS.

  • Rättslig grund – för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen.
  • Rätten till dataskydd – organisationer som behandlar personuppgifter måste säkerställa ett tillräckligt starkt dataskydd.
  • Rätt till tillgång – den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas.
  • Rätt till korrigering – varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt att bli meddelad – det finns vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.
  • Rätt till data i portabelt format – den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet).
  • Rätt att bli bortglömd – varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas.

Webbinarium om GDPR och Totara Learn

Presentation från webbinariet

Inspelning

Om du har frågor kring GDPR och Totara Learn från Xtractor, kontakta gärna din kontaktperson hos Xtractor eller Jeanette Bergvall, jeanette.bergvall@xtractor.se.