Fullsatt på Xtractors användarforum om Totara

Stort tack till alla er som deltog på vårt användarforum om Totara LMS den 15 mars 2016! Och särskilt stort tack till er Totara-kunder som på ett öppet sätt (i sann open source-anda) delade med er av era lösningar och erfarenheter!

På det fullsatta forumet deltog representanter från många av de idag dryga 40-talet svenska organisationer som har valt Totara LMS. De kunder som deltog kom från en rad olika branscher såsom bil, branschorganisationer, finans, handel, hotell och restaurang, IT-företag, kommuner, myndigheter samt utbildning.

Totara_Forum_Xtractor

Trots, eller kanske snarare tack vare, att dessa kunder verkar i olika branscher med olika tillämpningar så utbyttes många idéer, tankar och erfarenheter.

Utöver kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte så presenterades också nyheter om Totara och vad som är på gång framåt i kommande release av Totara LMS.

Som inledande ice-breaker fick varje bord tillsammans komma fram till de tre saker som de uppskattar mest med sitt Totara LMS. Samtidigt som vi rodnar lite kan vi inte låta bli att dela med oss av den hastigt nedskrivna sammanställningen över “Totara-likes”:

Gillar_mest_med_Totara

Och som avslutning genomfördes omröstning om prioriterade önskemål för Totaras framtida roadmap. Vi tackar för all värdefull input, som lär komma att bidra till ett ännu bättre Totara LMS framöver!

Nedan är Xtractors presentation från användarforumet.