Frukostseminarium – nå ut med din utbildning

Frukostseminarium

Når du fram till dina deltagare?

Redan att nå ut med budskapet om en ny utbildningsinsats kan idag vara en utmaning. Att kratta manegen så att medarbetarna faktiskt startar sin utbildningsaktivitet är en annan. Sedan gäller det förstås att se till att deltagarnas motivation hålls uppe, genom att exempelvis ge dem en rik användarupplevelse.

Om detta vill vi prata med dig. Och visa exempel på hur du med några av våra nya lösningar kan nå ut till, aktivera och motivera dina medarbetare.

Under seminariet kommer vi bland annat att gå igenom:

  • Hur du effektivt kan göra e-learning (och m-learning) tillgängligt, via e-post och sms
  • Hur en kurskatalog kan visualiseras och tydliggöras utifrån medarbetarnas olika roller och utbildningsvägar
  • Hur du kan göra mobilt lärande mer socialt och interaktivt
  • Hur användarupplevelsen i e-learning kan förbättras med 360 graders panorama
Presentation från seminariet: Xtractor_Frukostseminarium_121204.