Digital tillgänglighet – idag börjar kraven i nya lagen att gälla

Idag, den 23 september 2019, börjar kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla i Sverige, för webbplatser som är högst ett år gamla.

Denna lag syftar till att göra digital service mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Som framgår i denna pressrelease från DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, så ska kraven i lagen ses som ett verktyg för att “skapa en digital service som blir användbar för alla”.

Xtractor hjärta tillgänglighet.

Hos oss på Xtractor har vi sedan ett par år arbetat aktivt med att förbättra tillgängligheten i alla våra leveranser. Inte minst har detta skett i nära samarbete med våra kunder inom olika delar av offentlig sektor och ideella organisationer. Ett exempel på det sistnämnda är vårt samarbete kring tillgänglig digital utbildning ihop med IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade.

Vi ser också att intresset för tillgänglighet växer även hos kunder som idag inte berörs av lagstiftning, men som – precis som vi – ser tillgänglighet som en grundläggande kvalitetsfaktor. Varför designa digitala utbildningslösningar där vi försvårar för, eller i värsta fall stänger ute, en stor del av användarna?

Läs gärna mer om hur vi på Xtractor jobbar med tillgänglighet.