Totara LMS för offentlig sektor

Totara LMS används idag av mer än 7 miljoner användare inom över 800 organisationer.

En av de många branscher där Totara LMS rönt stora framgångar är offentlig sektor. Myndigheter, landsting och kommuner i många länder har valt Totara för att effektivisera och lyfta sin kompetensutveckling och sitt lärande.

I denna guide från Totara Learning kan du läsa mer om hur Totara LMS används inom offentlig sektor, samt tips och rekommendationer kring hur utmaningar i denna sektor kan lösas:

Totara LMS Insights: Government Sector

LMS Insights Government Sector - offentlig sektor