Totara LMS för ideella verksamheter

Totara LMS används idag av mer än 1 000 företag och organisationer globalt.

Många av dessa kunder består av ideella verksamheter, som valt Totara LMS för att nå ut med sitt lärande.

I denna guide har Totara sammanställt erfarenheter, utmaningar och tips på lösningar relaterat till lärande för ideella organisationer.

Totara LMS Insights – Not for Profit Sector


 

totara-not-for-profit