Tillgänglig utbildning för att stärka assistans­användarens egenmakt

På Xtractor har vi förmånen att få hjälpa många intressanta kunder, inom såväl näringsliv som offentlig sektor och ideella organisationer, med spännande och viktiga utbildningsprojekt. Det kan handla om allt från hållbarhet och mångfald och inkludering, till utbildningar som direkt rör individers hälsa och säkerhet.

göra det lättare att leva och jobba med personlig assistans

Nyligen startade vi upp ett projekt som vi brinner lite extra mycket för. Det rör sig om att ta fram digital utbildning ihop med IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade. Utbildningen är en del av Projekt Egenmakt, ett projekt initierat av IfA och finansierat av Arvsfonden. Johanna Hedgårdh, projektledare och kommunikatör på IfA berättar:

“Projektet startades i mars 2018 och pågår till februari 2021. Projektet ska bidra till att lösa några av de utmaningar och problem som assistansanvändaren upplever i sin vardag. Genom att erbjuda kunskap och information hoppas projektet kunna stärka egenmakten hos den assistansberättigade och samtidigt också höja kvalitén på den personliga assistansen i stort. Målet är att bidra till att göra det lättare att leva och jobba med personlig assistans”.

Foto, i förgrunden märke med texten "Projekt Egenmakt, Frihet genom kunskap", i bakgrunden människor i möteslokal.

På Xtractor är vi förstås stolta över att ha fått förtroendet att medverka i detta projekt. Spännande och utmanande är att den digitala utbildningen har alla inblandade roller som målgruppp: assistansanvändaren, arbetsledaren, personliga assistenten och indirekt också assistansanordnaren.

På Xtractor har vi under senare år arbetat fokuserat med att förädla den digitala tillgängligheten i våra leveranser (avseende såväl digitala utbildningsproduktioner som verktyg och plattformar). God tillgänglighet på digitalt innehåll är alltid viktigt och en hörnsten för att inkludera alla användare. I detta fall är vi på Xtractor beredda på att fortsätta utveckla våra förmågor inom tillgänglighet, för att möjliggöra att målgruppen i form av assistansanvändare ska kunna ta till sig utbildningen i så hög utsträckning som möjligt, oavsett funktionsvariation. Johanna Hedgård från IfA avslutar:

“Det finns flera skäl till varför vi valde att anlita Xtractor. En huvudsaklig anledning är att de är proffs på digital tillgänglighet, vilket är superviktigt för oss.”

Mer om Projekt Egenmakt och IfA:

Projekt Egenmakt på Facebook

IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade

Mer om tillgänglighet från Xtractor:

Xtractor och tillgänglighet