STF Ingenjörsutbildning säkrar certifieringar med Totara

STF Ingenjörsutbildning AB är en av Sveriges största fortbildare med certifieringar och diplomutbildningar till en rad företag inom viktiga områden som elsäkerhet, energi, arbetsmiljö nätverksteknik och industriteknik, för att medarbetare ska få behålla sin yrkesbehörighet.

STF

När STF började se sig om efter ett verktyg för blended learning och LMS för att administrera sina utbildningar och årliga certifieringar föll valet på Totara. Martin Rawet, IT-ansvarig och  systemsansvarig för Totara LMS på STF Ingenjörsutbildning AB, säger att deras hårda certifieringskrav krävde ett LMS som kunde säkerställa det på ett enkelt sätt och som erbjöd stöd till många funktioner för blended learning.  Med Totara är det lätt för STFs slutkunder att ta ut rapporter som visar användarnas status av behörighet. Administrationen kring omcertifieringen går oftast per automatik.

”Inbjudan och påminnelsemail skickas automatiskt ut till våra användare och kunderna kan själva gå in i lärportalen och omcertifiera sig. Mycket praktiskt, detta sparar pengar för våra kunder och tid både för användarna och för kundens administratörer”, säger Martin Rawet.

Vill du veta mer?

Mer om Totara LMS

www.stf.se