Simulator kombineras med e-learning i utbildning för lokförare

Genom e-learning i kombination med verklighetstrogna övningar i en simulator ska Sveriges 3000 lokförare lära sig ett nytt europeiskt signalsystem. Signalsystemet införs stegvis under en längre period på Europas järnvägar.

Europas järnvägstrafik står inför stora förändringar. Efter beslut av EU ska man införa ett gemensamt radiostyrt signalsystem i alla länder, kallat ERTMS. I Sverige, där vi har en avreglerad marknad med många mindre järnvägsaktörer, är det här en extra stor utmaning. Till exempel har kostnadsfrågan blivit en het potatis, eftersom varje lok behöver ny utrustning. Detta innebär en avsevärd investering för tågoperatören.

För att underlätta övergången gör Trafikverket diverse insatser. En av dem är att ta fram utbildningar i det nya signalsystemet för alla dem som berörs av förändringarna. Nu senast har Trafikverket utvecklat en utbildning för alla lokförare, i samarbete med Järnvägsskolan.

– Huvudnumret i utbildningen är att förarna ska få grundläggande förståelse för hur man kör tågen i det nya systemet. Som exempel behöver man lära sig en helt annan förarpanel. Här har vi valt att ta ett nytt pedagogiskt grepp där vi kombinerar traditionell lärarledd utbildning med egenstudier via e-learning och övningar med hjälp av en pc-baserad simulator. Förarna får instruktionerna genom e-learningen och övar sedan praktiskt i simulatorn, berättar Anders Forsberg, som är utbildningsansvarig inom Trafikverkets ERTMS-program.

Växelverkan mellan teori och praktik

E-learningarna har producerats av Xtractor, medan simulatorn har utvecklat av det franska företaget ERSA i nära sambete med Trafikverket.

– Trots att vi inte har arbetat tillsammans, utan snarare parallellt, har vi fått till bra övergångar mellan e-learningarna och simulatorn, säger Erik Torén, manusförfattare på Xtractor. Jag har aldrig tidigare varit med om att kombinera de här båda lärmetoderna, men det visade sig fungera väldigt bra.

Denna del av utbildningen går ut på att föraren ska lära sig nio olika körfall, där det första är att starta förargränssnittet så att det går att köra tåget. I e-learningen får man vissa teoretiska kunskaper och instruktionen inför de praktiska övningarna i simulatorn. Sedan växlar man fönster till simulatorn och utför övningarna.

3000 lokförare kommer genomföra utbildningen

I februari presenterades utbildningen för ett 20-tal järnvägsföretag, vars företrädare fick testa både e-learning och simulator. Nu räknar Trafikverket med att cirka 500 av totalt 3000 svenska lokförare ska genomgå utbildningen inom ett par år.

Vi återvänder till det nya signalsystemet, för det här är en spännande förändring som berör oss alla som åker tåg.

– Det nya standardiserade signalsystemet innebär att det kommer att gå att köra samma lok i hela Europa. Idag finns det en mängd system, vilket innebär att man måste byta lok när man vill passera en nationell gräns. Målet med en standardisering är att det på sikt ska bli billigare att investera i nya tåg och att underhålla spåren, berättar Anders Forsberg.

Idag finns systemet, som kallas ERTMS, på Botniabanan och näst på tur står Västerdalsbanan. Internationellt inleder man med att skapa ett antal godskorridorer. För Sveriges del innebär det att man år 2015 ska kunna köra tåg med samma lok genom Danmark, Tyskland, Österrike och ner till Italien.

– Som passagerare kommer du att märka av det nya systemet genom att störningar, som till exempel signalfel, kommer att kunna hanteras snabbare eftersom det nya systemet bygger på radiosignalering via GSM-R, säger Anders Forsberg.