Så ökar PostNord kunskapen om sin utbildning

– Ansvaret för utbildning är tredelat. Det delas mellan utbildarna, deltagarna och deltagarnas chefer.

Det säger Jan Stenberg, personalspecialist på PostNord. Han har tagit fram en e-learning som ska berätta för kursdeltagare och deras chefer vad företagets nya chefsutbildning innebär och fordrar av dem.

PostNord e-learning

En utbildning behöver olika kommunikationsinsatser under sin livstid. Du kan behöva skapa kännedom om att den finns, förmedla kunskap om syfte, innehåll och upplägg eller påverka målgruppens, och målgruppens chefers, attityd och motivation till utbildningen i positiv riktning.

– Generellt för e-utbildningar så tycker jag att det är nödvändigt att förmedla att man behöver avsätta tillräckligt med egen tid. När jag möter våra kursdeltagare pratar jag alltid om att de måste ta ansvar för att de ska lära sig något. De måste vilja lära sig. Ansvarsbilden för utbildning är tredelad – utbildarna, deltagarna och deltagarnas chef, säger Jan Stenberg, personalspecialist på PostNord.

Tid för studier behöver kommuniceras

För knappt ett år sedan introducerade PostNord en ny chefsutbildning. Efter fyra programstarter är programmet välkänt i organisationen.

– Jag tror många upplever att vi tillför ett värde i organisationen genom själva upplägget av utbildningen och det är det som har gjort att den sprids och att vi får många anmälningar. Utbildningen bygger på ett varierat lärande där en stor del av studierna sker på den egna arbetsplatsen. Det gör den enkel att ta till sig för våra regioner. Tidigare valde en del att skapa egna chefsutbildningar för att den vi arrangerade centralt innebar för många resor och dagar borta från kontoret, berättar Jan Stenberg, som arbetar med ledarutveckling inom PostNord.

Att programmet består av både seminarier och självstudier i form av e-learning, praktiskt träning med mera är alltså en framgångsfaktor. Samtidigt är det innebörden av detta som behöver kommuniceras till deltagarna och deras chefer.

– Det är viktigt att cheferna inser vad utbildningen går ut på. De behöver förstå att deras medarbetare måste få tid att studera på sin arbetsplats. Vi vill också inspirera cheferna att vara ett stöd under de cirka 180 dagar som utbildningen pågår. De ska fungera som ett slags coacher för deltagarna och hjälpa dem att träna sina nya kunskaper praktiskt.

E-learning för kursdeltagarnas chefer

För att öka kunskapen om utbildningen har PostNord tagit fram en e-learning tillsammans med Xtractor. Alla deltagare och deras chefer rekommenderas att gå igenom den innan programmet startar och helst redan när de funderar på att gå utbildningen. I e-learningen går man igenom programmets innehåll och upplägg. En medarbetare, som har genomfört utbildningen, och en chef till en deltagare berättar i filmade sekvenser om hur de har upplevt utbildningen, vad den har krävt av dem och vad de har fått ut av den.

Jan Stenberg föreslår deltagarna att göra en tydlig överenskommelse med sina chefer om den tid de får disponera för utbildningen.

– I överenskommelsen råder vi dem att ta med förväntningarna på utbildningen, både deltagarens och chefens. En viktig uppgift för deltagarens chef är att uttrycka vilka förväntningar han/hon har på hur de nya kunskaperna kan komma till nytta i den dagliga verksamheten och om det kan leda till utökat ansvar i någon form. Detta ger deltagaren ett stöd och utgör ett incitament i att lära nytt.

 

Mer om PostNord: Blended learning är metoden i PostNords nya chefsutbildning