Så lyckades Actic nå ut med sitt LMS till en ung och krävande målgrupp

Actic är en ledande hälso- och friskvårdskedja med verksamhet i Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. Actics vision är att skapa ett friskare samhälle genom träning.

Actic logotyp samt person som tränar med PT på gym.

Utmaningen

En väsentlig del i Actics erbjudande är att erbjuda en förstklassig kundupplevelse, till alla 220 000 medlemmar som besöker någon av Actics 178 anläggningar. För att möjliggöra detta har Actic ett internt utvecklat utbildningsinstitut, ”Actic Academy”.

Traditionellt har det framförallt varit fråga om lärarledd klassrumsutbildning. Då Actics 3000 anställda är geografiskt spridda så har detta förstås både varit resurskrävande och kostsamt.

Tidigt 2018 arbetade Actic med att förädla sitt onboarding-program för nyanställda. I samband med detta beslöt man sig för att göra ett omtag på hela sitt erbjudande inom webbaserad utbildning. Actic började därför då söka efter ett nytt LMS (Learning Management System) och en partner för att förnya och förbättra sitt digitala lärande.

En utmaning i detta var Actics unga medarbetare. Medelåldern är runt 25 år, med många yngre i ”snapchat-generationen” – och med höga förväntningar runt användarupplevelse. Eftersom bara ett fåtal av Actics medarbetare sitter i kontorsmiljö, så var det också självklart att lösningen behövde vara ”mobile first”.

Lösningen

Xtractor föreslog en lösning med LMS:et Totara Learn som bas och med ett konfigurerbart premium-tema som tillägg. Detta tema gjorde det möjligt för Actic att erbjuda en modern och visuellt rik användarupplevelse, helt i linje med Actics varumärke och värderingar. Xtractor ledde också workshops, med syfte att dela kompetens och vidareutveckla Actics förmåga att själva skapa digital utbildning.

Skärmbild av startsida i Actics LMS

En viktig del i lösningen blev H5P – ett öppen källkodsbaserat tillägg i Totara. H5P kom att bli det huvudsakliga verktyget för att skapa interaktivt lärande, direkt i lärplattformen. En mängd olika H5P-aktiviteter används, såsom interaktiv video, korta mini-tester och interaktiva tidslinjer.

Redan sex månader efter första mötet med Xtractor var Actic redo för lansering av sin nya lärplattform. Under projekttiden hade inte bara LMS:et förberetts och Actic-präglats, man hade lyckats ta fram en stor mängd interaktivt utbildningsinnehåll i olika format, allt skapat av egna resurser och tillhandahållet på tre språk.

Skärmbild från Actics Totara Learn LMS.

Linda Nilsson, Head of Human Resources på Actic berättar: ”En oavsiktlig detalj, som visade sig vara en del i framgången vid vår lansering, var att vi importerade kurshistorik några dagar efter lansering. Vi hade då redan tagit fram digitala utmärkelser (badges) för vissa av dessa kurser. Detta innebar att många medarbetare fick dessa utmärkelser skickade under de första dagarna – vilket faktiskt skapade något av en snackis och gjorde att aptiten väcktes för att få fler utmärkelser, även för våra nya kurser.”

Utmärkelserna är verkligen uppskattade, många hos oss har själva valt att inkludera dem i sin e-postsignatur.”

Actic är med rätta stolta över sitt digitala lärande. Mer än 90 procent av medarbetarna har använt plattformen, och genomförandegraden på prioriterade utbildningar är över 70 procent. Responsen från både deltagare och chefer är över förväntan. Men Actic är inte färdiga, utan planerar för fortsatt vidareutveckling.

Linda fortsätter: ”Vi vill fortsätta att utveckla hela lärupplevelsen. Vi ser också fram emot att få ut än mer värde ifrån vår data, exempelvis genom att analysera resultat från kundenkäter och andra KPI:er ihop med data från vår lärplattform.”

Skärmbild av deltagares översiktssida i LMS, med digitala utmärkelser.

Resultatet

Vid projektstart satte Actic ambitiösa och tydliga mål. Ett av dessa var att nå över 90 procent genomförandegrad för sitt omfattande onboarding-program. Detta mål skulle uppnås inom sex månader från lansering – och då innefatta inte bara nyanställda utan alla medarbetare. Nu efter fyra månader har de passerat 70 procent och är övertygade om att detta mål kommer att uppnås. De är även säkra på att denna utbildningsinsats kommer att ge positiva avtryck i Actics kommande kundenkäter.

Actics första möte med Xtractor ägde rum i februari 2018. I enlighet med planerna, så var LMS-plattformen i produktion i augusti samma år. Inom ramen för projektet så samarbetade också Actic med Xtractors och pedagoger för att ta fram och sjösätta en strukturerad process för skapande av digital utbildning.

Detta har inneburit att Actic nu är självgående, snabbt kan agera vid förändrade behov och ständigt erbjuda en utbildningskatalog som är uppdaterad. Utöver att ett stort antal video-klipp och poddar, så har de också via verktyget H5P skapat ett hundratal korta och interaktiva utbildningsmoduler.

Skärmbild av H5P-aktivitet.

”Vi visste att det skulle bli en utmaning i att möta snapchat-generationens krav och förväntningar. Vi tog denna utmaning på allvar, och vi lyckades. Jag tror att mycket av denna framgång baseras på att vi fick till en attraktiv och visuell användarupplevelse, i kombination med hög grad av interaktivt innehåll och våra uppskattade ’badges’”, avslutar Linda Nilsson, Head of Human Resources på Actic.

Skärmbild av interaktiv tidslinje som berättar Actics historia.