Ovako satsar på lärplattformen eGate

För att få kontroll över sina medarbetares säkerhetscertifieringar och för att skapa förutsättningar för att kunna införa ett mer blandat lärande, satsar stålföretaget Ovako på lärplattformen eGate.

Arbetsmiljön är riskfylld för de flesta av Ovakos 2000 svenska medarbetare. Utbildningar och certifieringar inom säkerhet är därför ett lagstadgat måste på företaget.

– Våra medarbetares certifieringar behöver förnyas med jämna och ojämna mellanrum, så vi insåg att vi behövde ett system för att hålla reda på dem alla. Vi vill att både medarbetaren och medarbetarens chef med automatik ska få en signal ett antal månader innan ett certifikat går ut, säger Peter Jonsson på Ovako AB.

Ovako har valt Xtractors eGate för att hantera sina certifieringsutbildningar. När ett certifikat närmar sig utgångsdatum får medarbeten ett e-postmeddelande med uppmaningen att gå in i eGate och anmäla sig till ett utbildningstillfälle. När utbildningen är genomförd registreras den nya certifieringen i systemet. Som ansvarig chef kan du överblicka att alla medarbetare har de rätta certifieringarna i eGate.

– När vi skulle välja LMS gjorde vi en omfattande jämförelse av systemen på marknaden. Till sist hade vi tre kvar, varav eGate var ett av dem. Vi kom fram till att eGate var ett lagom steg för oss. De andra systemen var mer omfattande och det hade vi inget behov av. Samtidigt som eGate passar våra behov bra idag, så ser vi också att vi kan växa och utvecklas med det, säger Peter Jonsson.

Går från klassrumsundervisning till varierat lärande

I dagsläget genomförs alla utbildningar på Ovako som traditionell klassrumsundervisning. Planen är att gå över till ett mer varierat lärande.

– Vi vill i framtiden kunna ta steget till ett mer blandat lärande för att kunna höja utbildningstakten inom samma budgetramar. Vi vill kunna bygga utbildningsprogram som kombinerar e-learning med att läsa ett dokument med att delta i klassrumsundervisning och så vidare. Genom att väva in olika metoder kan vi möta människors olika sätt att lära. Det gör att utbildningen blir mer intressant för alla medarbetare och vi får ut en högre effekt av den, säger Peter Jonsson.