Nytt samarbete för effektiv digital utbildning inom skogsindustrin

Xtractor, som är en del i Semconkoncernen, har inlett ett nytt samarbete med Biometria som är en central aktör inom svensk skogsnäring. Med en ny lärplattform kommer Biometrias digitala utbildningar att bli mer moderna och effektiva. I slutändan leder det till att fler får tillgång till och kan ta del av nödvändig kunskap för att hålla igång vår skogsindustri.

Foto från Biometria, person som arbetar med mätning av virke.

Digitalt lärande blir allt viktigare för många företag. Dels medför det en större flexibilitet och dels är det mer kostnadseffektivt och miljövänligt, eftersom bland annat behovet av resor minskar. Dessutom är det ett bra sätt att se till att medarbetare och andra intressenter har tillgång till precis den kunskap de behöver.

– Lärande är en grundläggande del av oerhört många verksamheter. Därför är det viktigt att lärandet både blir pedagogiskt, effektivt och roligt för den som ska lära sig något nytt. Med en ny lärplattform och pedagogisk specialistkompetens finns det stora möjligheter att sätta tydliga mål för lärandet, skapa bra utbildningar och följa upp så att målen nås, säger Niklas Harging, vd på Xtractor.

Biometria ägs av över 250 medlemsföretag inom skogsnäringen och är en central aktör inom branschen. De genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer.

– Vi har ett stort behov av en ny lärplattform eftersom vår befintliga lösning är svår att utveckla vidare. Vi letade efter något som var mer modernt och som kan anpassas efter våra specifika förutsättningar. Efter en noggrann utredning blev valet av Xtractor och Semcon som partner självklart eftersom de har lång erfarenhet av digital utbildning och erbjuder en modern och användarvänlig plattform, säger Ulrika Sten, kommunikationschef på Biometria och ansvarig för den nya lärplattformen.

I första steget av samarbetet blir lärplattformen tillgänglig för Biometrias medlemsföretag och kunder, med bland annat utbildningar inom virkesmätning och skördarrevision. Fokus kommer också att ligga på certifierande utbildningar. I ett andra steg lanseras plattformen för interna utbildningar hos Biometria.

Lärplattformen som kommer att användas är Totara Learn, som rankas som en av de bästa i världen. Totara Learn är en flexibel och kostnadseffektiv lärplattform med bred funktionalitet. I projektet kommer Xtractor att bidra med spetskompetens inom systemintegration och pedagogik.