Mobiloperatören 3 ökar försäljningen med responsivt LMS

Med Totara LMS har mobiloperatören 3 kunnat öka sin försäljning och förse sina medarbetare med kompetensutveckling på användarnas villkor.

Läs mer i denna case study om varför 3 valde Totara LMS och hur de tack vare responsiv webbdesign kan leverera utbildning på alla typer av enheter – dator, surfplatta och smart telefon.

3-LMS

https://www.totaralms.com/case-studies/3-%E2%80%93-hi3g-access