Medborgarskolan väljer Totara LMS som stöd för sin folkbildning

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund som sätter viljan att lära först. Hos Medborgarskolan erbjuds mötesplatser för utveckling tillsammans med andra, både fysiskt och på nätet. Deras kurser och kulturella aktiviteter är öppna för alla i Sverige, med syftet att stimulera deltagarnas intresse till ny kunskap samt uppmuntra kreativitet och samhällsengagemang.

Utmaningen

Med mer än 150 000 människor som varje år deltar i sina kurser behövde Medborgarskolan en plattform för att hantera och tillhandahålla digitala läraktiviteter. Medborgarskolan bedriver verksamhet i 229 av Sveriges 290 kommuner, fördelat på åtta regioner och ett antal lokalkontor. Utöver att deltagarna är spridda geografiskt så har de också högst varierande behov. Deltagare kan delta i kostnadsfria studiecirklar, eller betala för att få tillgång till kurser som ofta leds av kvalificerade handledare via webb eller i klassrum.

Medborgarskolan sökte en flexibel lösning för att stödja samarbetet inom sin organisation och för att skapa en bank av stödmaterial för alla roller inom organisationen. Utöver detta så har Medborgarskolan fått i uppdrag att överbrygga den digitala klyftan, vilket gör att plattformen behövde vara mycket användarvänlig. Detta gäller även för att stödja kursledare i sitt skapande av innehåll och webbaserade utbildningar, där många av kursledarna inte tidigare haft erfarenhet av lärplattformar.

Lösningen

Medborgarskolan utvärderade under ett par års tid olika lärplattformar (eller LMS, Learning Management Systems). Valet föll till sist på att samarbeta med Xtractor, som hjälpt dem med implementationen av Totara LMS.

En av de viktigaste prioriteringarna var att LMS:et skulle kunna kommunicera med studieförbundens avancerade kursadministrationssystem “Gustav”, detta för att minimera den administrativa arbetsbördan. Xtractor löste detta med en integration där användare som skapats i ett system enkelt kan överföras till det andra.

Xtractor utformade också en lösning i Totara LMS för att enkelt kunna göra nya kurskopior. Medborgarskolan skapar  först en “master-kurs”, som sedan kopieras till olika versioner för olika regioner. På detta sätt kan nu olika versioner av kurser och innehåll enkelt kopieras och anpassas, där det ofta handlar om 20-30 versioner av samma utbildning.

Under införandet så hjälpte också Xtractor till med att dölja och stänga ned funktionalitet som just nu inte är aktuell för Medborgarskolan. Detta för att ge användarna en strömlinjeformad användarupplevelse, där de inte behöver bli störda av onödiga val. Hela LMS:et är optimerat för en mobil upplevelse, där allt kan nås från alla typer av enheter. Kursledare kan enkelt följa genomförandet och ta del av rapporter för varje målgrupp.

  

Resultatet

Efter att under en lång tid ha sökt efter “rätt LMS”, så är Medborgarskolan mycket nöjda med att ha valt Totara LMS. De uppskattar särskilt den flexibilitet och potential som Totara LMS ger. I nuläget, efter att nyligen ha startat upp sitt LMS, finns det omkring 600 användare, men de förväntar sig att denna volym kommer öka kraftigt framöver.

Medborgarskolan uppskattar också att Totara LMS är öppen källkod, eftersom det är linje med deras värderingar om öppet och tillgängligt lärande. En stor del av Medborgarskolans innehåll är kostnadsfritt och öppet för alla, vilket gör Totara LMS till ett naturligt val.

I Xtractor har Medborgarskolan funnit en idealisk partner, lokalt baserad och med förmåga att anpassa och utforma Totara LMS utifrån Medborgarskolans behov. Framöver planerar de att tillsammans med Xtractor fortsätta utveckla platttformen, bland annat genom att komplettera med egen kod, och de ser fram emot att fortsätta sin innovationsresa tillsammans.