Kunskapstest förkortar utbildningstid – ÅKU 2011

Kunskaptstest förkortar utbildningstiden i ÅKU 2011

Utbildningen behövde ta kortare tid samtidigt som kunskapskraven var lika höga som tidigare. När Finanskompetens på hösten 2010 stod inför att ta fram sin femte Årliga Kunskapsuppdatering för tusentals anställda i finansbranschen, insåg de att det krävdes nya grepp för att möta uppdragsgivarnas krav. De valde att sätta deltagaren i fokus och ta hänsyn till varje enskild persons förkunskaper.

Utbildningsföretaget Finanskompetens arbetar med att höja och säkerställa kompetensen hos finansiella rådgivare och deras chefer. Fyra år i rad har de utvecklat en Årlig Kunskapsuppdatering i form av traditionella e-learningkurser med avslutande kunskapstest, som svarar mot branschorganisationen SwedSecs kunskapskrav. Inför det femte året ställde uppdragsgivarna, SEB och Handelsbanken, krav på att den genomsnittligt nedlagda tiden för deltagarna skulle minskas kraftigt.

– Om en bank har 4.500 anställda som ska genomföra utbildningen, är en minskning på en timma per person en väsentlig besparing för banken, förklarar Sofie Larsson, Finanskompetens huvudprojektledare för ÅKU 2011.

Lösningen låg inte i att minska innehållet i utbildningen. Branschorganisationen SwedSec ställde på intet sätt lägre kunskapskrav i år än tidigare år. Det som återstod var istället att hitta ett annat upplägg, ett som sparade tid för personer med förkunskaper i ämnet.

– När vi började diskutera detta med Xtractor kunde vi konstatera att det mesta av den e-learning som producerats de senaste åren, har sett likadan ut när det gäller utbildningsmetodiken: Ett linjärt utbildningsflöde där alla deltagare tar sig från A till Ö. Vi bestämde att istället ta vara på deltagarnas förkunskaper och göra det möjligt att enbart göra de delar av utbildningen där man saknar kunskap.

Kunskapstest avgör studiekrav

Sagt och gjort. I ÅKU 2011 börjar deltagaren därför med ett kunskapstest. Testet ger svar på vilka delar av utbildningsinnehållet du behöver genomföra. Innehållet är indelat i kapitel och du erbjuds tre olika läraktiviteter som kallas Utbildning, Baskunskaper och Träningsfrågor. Det huvudsakliga innehållet finns i Utbildning och utgörs av kundscenarier varvade med övningar. Baskunskaperna är fakta du kan läsa själv eller lyssna på. Träningsfrågorna slutligen är interaktiva instuderingsfrågor.

– Utbildning och Träningsfrågor ger kunskaper på förståelse- eller tillämpningsnivå, medan Baskunskaper framför allt innehåller kännedomsfakta och vänder sig till dem med låga förkunskaper i ämnet. När du har skaffat dig de kunskaper du saknade gör du ett nytt test som ger svar på om du har uppnått kunskapskraven.

– Vi la ner mycket tid på att utforma testerna, fortsätter Sofie. De skulle ju båda fungera som diagnostiskt test inför utbildningen och som ett godkännande av att man uppnått avsedda kunskapskrav. Det var viktigt att frågorna var utformade på rätt kognitiv nivå för att motsvara kunskapskraven.

Dramaturgin i Utbildning bygger på ett direkt tilltal. Deltagaren blir undervisad av en och samma person genom alla sex kurserna, där film i kombination med animationer varvas med interaktiva övningar. Här har Xtractor stått för idéer och utveckling.

– Vi har ett tätt samarbetare med Xtractor. De förverkligar vår utbildning. De skriver bra manus, gör en bra form, skapar de tekniska lösningar som krävs – och i år var de många. En särskild utmaning i år var att få utbildningen att fungera både linjärt och sekventiellt.

Hur blev resultatet?

ÅKU 2011 lanserades i maj. Fram till och med sista november kommer 8-10.000 personer genomföra utbildningen. Hittills visar utvärderingarna på mycket goda resultat.

– När drygt två tusen personer har genomfört utbildningen kan vi konstatera att vi har nått våra mål. Vi har minskat den genomsnittliga tiden det tar att uppnå kunskapskraven från cirka 3 timmar till cirka 1,45 timmar. Samtidigt ger deltagaren ÅKU 2011 högre betyg än ÅKU2010. Helhetsbetyget har gått från 3,2 till 3,5 på en 4-gradig skala och de ger också det pedagogiska upplägget ett ännu högre betyg, 3,6 jämfört med tidigare 3,4, säger en nöjd Sofie Larsson.

Utvärderingarna visar också att de med goda förkunskaper genomför utbildningen på mindre än en timma, medan andra, har behövt över tre timmar på sig. Det bekräftar att ÅKU 2011 möter de skiftande behoven av utbildning hos den heterogena målgruppen.

– I utvärderingarna kan vi också se att vi får högsta betyg från Compliance Officers, dvs. de som är ansvariga för att säkerställa att personalen har de kunskaper som krävs, avslutar Sofie Larsson.