Kia lanserar sitt nya LMS – i sitt nya LMS

Allt fler av Xtractors kunder inser värdet av internlansering, både när det kommer till nya utbildningsinitiativ och när det gäller nytt systemstöd.

Senaste framgångsrika exemplet på detta är Kia Motors Sweden. Bara ett par dagar efter att Kia bytt ut sitt gamla LMS till Totara LMS, så valde Kia att lansera detta på sin årliga servicemarknadskonferens, för medarbetare i olika roller hos Kias återförsäljare.

 

Kia_readyforlaunch

Ballongerna är pumpade. LMS:et har startats upp. Ready for launch.

 

Över 120 personer fick under en intensiv halvtimma bekanta sig med Kias nya LMS. Detta genom att 4-5 personer samlades runt en surfplatta och bildade en tävlingsgrupp, som tillsammans skulle genomföra ett test och tävla mot övriga grupper.

 

Kia_Quiz_Time

The heat is on, grupptävlan pågår.

 

Testet genomfördes förstås i Totara och handlade om Kias varumärke och värderingar. För att få upp pulsen och tävlingsnerven så var testet tidsbegränsat, med nedräkningstimer. Och på storskärm visades i realtid topplista över de 5 bästa grupperna i varje heat. Allt detta utifrån standardfunktionalitet i Kias nya LMS.

“Vi ville undvika det traditionella sättet att lansera ett nytt IT-system. Vi ville inte ha en sömnig powerpoint-presentation där vi skulle berätta hur bra det ska bli. Istället valde vi att, på ett lekfullt och tävlingsinriktat sätt, låta medarbetarna upptäcka fördelarna med den nya lärplattformen själva. Samtidigt gav det oss chansen att låta medarbetarna få testa och uppdatera sina kunskaper om Kias varumärke”, säger Susan Rosenblad, Training Manager på Kia.

Kia_Quiz_Highscores

Topplista från ett av heaten. Självklart var varje grupp döpt efter en Kia-bilmodell.

 

“Det blev ett mycket lyckat inslag på vår konferens, jag tror att vårt budskap gick hem – att vårt nya LMS är här, att det är enklare, användarvänligare och till och med kan vara roligt att använda – utan att vi behövde säga ett ord om något av detta”, avslutar Susan Rosenblad.