Inom Handelsbanken är individen ansvarig för sin utveckling

– Handelsbankens människosyn bygger på en stor tilltro och respekt för varje individ. När det gäller lärande är vi övertygade om att varje medarbetare vill utvecklas och lära nytt, berättar Pernilla Jurold, som är kompetensutvecklare på Handelsbanken.

Pernilla Jurold, Handelsbanken

Medarbetaren är därför själv ansvarig för sin utveckling och efter ett planerings- och utvecklingssamtal ska han eller hon upprätta sin personliga handlingsplan. Chefens roll är att stötta medarbetaren att bygga kompetens, genom att se till att det finns rätt förutsättningar. Det finns ingen färdig utbildningsstruktur som alla följer, utan utbildningsinsatserna beror på individens kunskaper och yrkesroll.

– Lärande sker bäst i dialog och den största delen av lärandet menar vi sker i vardagen, när man ställs inför en ny uppgift som man måste lösa. Då söker man kunskap i dialog med andra – kunden, kollegorna eller chefen. Man löser en uppgift och lär på köpet. För att stärka lärandet har vi dessutom lärarledd utbildning och e-learning, berättade Pernilla.

För att administrera sitt utbildningsutbud, och göra det tillgängligt för sina 11.000 medarbetare spridda i 22 länder, använder Handelsbanken eGate, Xtractors utbildningsplattform. Här har man i dagsläget samlat 450 utbildningar, men det är upp till varje regional personalavdelning att bestämma vilka utbildningar som ska erbjudas just deras medarbetare.

– eGate stämmer bra med vår lärandefilosofi, konstaterade Pernilla Jurold. Medarbetarna får själva aktivt söka kunskap i systemet, anmäla intresse för utbildningar och kontrollera statusen på kursen. Genom att de själva anmäler sig och väljer kurstillfälle har vi märkt att sannolikheten är väldigt stor att de verkligen genomför kursen.

Det här arbetssättet har minskat mängden administration för utbildningsavdelningarna inom koncernen. Bankens 50 administratörer av eGate kan idag ägna mer tid åt att fånga upp behov, sy ihop program, prata med specialister, sätta upp diskussionsforum, vara kursledare och så vidare.

– eGate har också gett bättre samordning och ökat samarbetet mellan personalavdelningarna inom koncernen, poängterade Pernilla .