ICA-skolan satsar på e-learning

Nu satsar ICA hårt på e-learning som ska säkra butiksmedarbetarnas kompetens och därmed öka konkurrenskraften för hela koncernen. ICA-skolan leder kompetenssatsningen som innebär att ett antal nya e-utbildningar utvecklas i samarbete med leverantören Xtractor.

Fredrik Bjurhult, en av de drivande krafterna bakom ICAs kommande satsning på e-learning, tar emot i ICAs ljusa och färgglada lokaler på huvudkontor i Solna. Innanför entrén passerar vi igenom en limegrön portal i form av en gigantisk mjölkförpackning. Vi möts av TV-monitorer i ögonhöjd där de senaste reklamfilmerna med ICA-Stig flimrar förbi i rutan. Jag bjuds på kaffe i trendigt randiga pappersmuggar och vi slår oss ner i ett litet mötesrum i den myllrande kontorsbyggnaden.

Fredrik som är utbildare och kundansvarig på ICA-skolan, berättar att syftet med den kommande satsningen på e-learning är att ge hela butikslaget möjlighet att utveckla sig och öka kompetensen, utan att det ska kosta något för den enskilda ICA-butiken. Alla e-utbildningar är gratis för butikerna, och finansieras gemensamt av olika beställare inom ICAs organisation. En beställare kan vara ett affärsområde eller en övergripande funktion som berör alla butiker, exempelvis Miljö eller Butikssäkerhet.

– En anledning till att vi valt metoden e-learning är möjligheten att nå ut till en större grupp människor, än vad vi annars hade kunnat nå med traditionell lärarledd utbildning, säger Fredrik.

Under förra året nådde ICA-skolans e-utbildningar ut till nära 30.000 medarbetare i hela landet. En imponerande siffra, särskilt i ljuset av att ”bara” 9.000 personer utbildades via e-learning så sent som för två år sedan. Motsvarande siffra för ICA-skolans lärarledda utbildning var 8.000 medarbetare under 2010, och då handlar det om allt från utbildning inom frukt och grönt för butiksmedarbetare, till butiksledarutbildning och en rad andra chefs- och ledarprogram.

– Vi ser en explosionsartad utveckling när det gäller just e-learning. Bara det faktum att det är möjligt att använda kurserna fritt gör att efterfrågan ökar mycket snabbt, menar Fredrik.

Samarbetet med Xtractor

E-learning som metod är i sig inget nytt för ICA-skolan som gjorde den första satsningen i början av 2000-talet. Redan då utvecklades två utbildningar inom livsmedelssäkerhet och logistik i samarbete med leverantören Xtractor. Sedan hände inte så mycket förrän runt 2007. Då utvecklade ICA och Xtractor ytterligare några allmänna kurser om butikssäkerhet och penningtvätt. Att man åter valde Xtractor som leverantör var ingen slump. Fredrik berättar att samarbetet med Xtractor fungerar utmärkt, mycket beroende på att Xtractor har en väl fungerande process för att utveckla e-utbildning. ICA-skolan har provat på att samarbeta med andra leverantörer och även försökt sig på att producera egna e-kurser, men kommit fram till att samarbetet med just Xtractor är mycket effektivt och passar bäst i den kommande satsningen. Bakgrunden till att man valt att satsa på e-learning är att organisationen har mognat och tagit till sig tekniken. Medarbetarna kan numera använda e-learning fullt ut och efterfrågan på nya utbildningar är stor. Beställarna i ICAs organisation har insett fördelarna, numera finns det till och med en viss övertro på e-learning. En vanlig missuppfattning är att det går fortare att utveckla en e-learning än en traditionell klassrumsutbildning. Det stämmer egentligen inte alls enligt Fredriks erfarenheter. Beställaren tror ofta att det tar högst två veckor när det i själva verket behövs tio till tolv veckor för en normal produktion. Det är viktigt att alla parter förstår hur processen fungerar, med exempelvis ett startmöte, en workshop samt utveckling av storyboard och detaljmanus med mera. En viktig förutsättning är att det behövs kalendertid för att alla som deltar i projektet ska ha möjlighet att boka in gemensamma möten i en ofta fulltecknad kalender. ICAs interna ämnesexperter och projektledare har ju även ett ordinarie arbete att sköta, så utvecklingen av e-learning läggs ofta ovanpå alla andra arbetsuppgifter. En utmaning i sig att hantera för projektledaren.

Några produktioner i den kommande satsningen är två introduktionsutbildningar för nyanställd personal på ICA Maxi och ICA Nära. Ytterligare en utbildning som snart ska lanseras är ICAs goda affärer som handlar om affärsmoral och etik. Utbildningen är en samproduktion mellan ICA-handlarnas förbund och affärsområdet Butiksprofil.

Nyttan med utbildning

På frågan om Fredrik kan sätta en siffra på vad den nuvarande satsningen på e-learning kommer att kosta, svarar han med glimten i ögat:

– Det är egentligen inte det mest intressanta i den här typen av satsningar. Det viktigaste är att reflektera över vad man vill få ut: Vad är viktigast att uppnå? Vad är målet med utbildningen? Det är frågor man måste ställa sig inför varje produktion.

Det övergripande svaret är att höja medarbetarnas kompetens menar Fredrik och fortsätter:

– Vi tror på nyttan med att utbilda sig. Kompetenta medarbetare ökar nyttan för kunderna som gärna kommer tillbaka och handlar mer i butiken, något som i sin tur ger våra butiker stora konkurrensfördelar.

När det gäller att utveckla hela utbildningsprogram för olika yrkesgrupper inom ICAs organisation, så kallade blended learning program, har ICA en bit kvar att gå innan de är framme vid ett fullt fungerande it-stödd lösning, enligt Fredrik. Det finns inga sammanhållna program inom ICA idag, hittills är det varit två skilda världar, med e-learning i den ena och lärarledd utbildning i den andra. Nu är det dags att sammanfoga dem med hjälp av både teknik och pedagogik i form av en gemensam lärplattform, och blended learningkoncept för de olika yrkesgrupperna i butikerna. Ett blended learning program skulle exempelvis kunna innehålla en inledande e-learning för att alla deltagare ska komma upp till en gemensam kunskapsnivå innan de går ett lärarlett träningstillfälle, följt av hemuppgifter och uppföljning via exempelvis ett webbaserat möte, och kanske avslutas med ett kunskapstest. Där är vi inte idag, men det är dit vi vill nå inom en snar framtid, avslutar Fredrik med övertygelse i rösten.

När vi sedan åter passerar ut genom den limegröna mjölkförpackningen i huvudkontorets livligt trafikerade entré slår det mig att medarbetarna som ilar förbi liknar flitiga arbetsmyror i en enorm myrstack. Huvudkontoret är en symbol för ICAs hela organisation som myllrar av hårt arbetande människor och jag känner mig övertygad om att den kommande kompetenssatsningen kommer att lyckas väl. ICA har verkligen förutsättningarna för att kunna utnyttja alla fördelar med e-utbildning i sin stora organisation.

Lena Strand