Flexibelt stöd för effektiv utbildnings­produktion – framgångs­rikt verktyg för varierat lärande hos Grant Thornton

Bakgrund

Grant Thornton är Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyrå för entreprenörer och ägarledda bolag. Med över 1200 medarbetare på 24 platser i Sverige hjälper de entreprenörer och tillväxtbolag att växa på ett hållbart sätt. Grant Thorntons vision är att verka för ett välmående näringsliv i Sverige.

Porträttbild Anna Gilljam

Anna Gilljam är Head of Learning på Grant Thornton i Sverige. Med en bakgrund som utbildad gymnasielärare och ekonom, kryddat med arkitekturstudier så trivs hon utmärkt i sin roll – där hon får kombinera kreativitet med lärande: ”Jag brinner för att lära ut, att få bidra till ’aha-upplevelsen’ hos mina medmänniskor”.

Grant Thornton, och revisionsbranschen i stort, präglas av regelstyrning. Detta innebär att det satsas mycket på utbildning. Bland annat så krävs att revisorer och redovisningskonsulter måste genomföra ett visst antal utbildningstimmar varje år för att upprätthålla sina auktoriseringar. Traditionellt så har denna utbildning i huvudsak bestått av lärarledda kurser, i klassrumsformat.

Varierat lärande hos Grant Thornton

Grant Thornton satsar även idag mycket på utbildning. Skillnaden är dock att man de senaste tre åren arbetat målinriktat med att tillföra digitalt lärande. Detta utifrån att leverera varierat lärande (blended learning), där klassrumsutbildning – som fortfarande är en väsentlig del av utbildningsmixen – kombineras med självstudier och digital utbildning (e-learning).

Syftet med denna övergång har inte varit att skära kostnader, genom att minska klassrumsutbildning. Istället har målet varit tydligt: att förbättra lärandet och effekten av lärandet. Och Anna menar att man har nått långt:

”Idag är omkring 90 procent av våra utbildningar varierade för att ge bästa effekt hos deltagarna. Typiskt är klassrumsdelen kompletterad med webbaserade förstudier och efterarbete. Vi jobbar också för att se till att de vunna kunskaperna omsätts i praktiken, bland annat genom att tillhandahålla checklistor där deltagarna bockar av att de använder sig av det de lärt sig i vardagen.”

Utmaningen – starta från scratch

När inriktningen mot mer digitalt och varierat lärande skulle påbörjas kunde utmaningen kännas stor. Anna Gilljam berättar:

”Vi startade i princip från scratch, utan något uppbyggt lager av e-learning. Och, i likhet med de flesta organisationer, så har vi inte obegränsade resurser för att producera utbildningsinnehåll.”

Lösningen – flexibel och kostnadseffektiv utbildningsproduktion

För att kunna möta denna utmaning så bestämde sig Anna för att söka efter en partner och verktyg som kunde hjälpa Grant Thornton med att ha en flexibel och kostnadseffektiv utbildningsproduktion. Valet föll på författarverktyget Adapt Builder från Xtractor, säger Anna:

”Vi valde Adapt Builder för att snabbt och enkelt kunna skapa utbildningar själva, men även vid behov kunna ta hjälp av Xtractor för delar av produktionen”

Tidigt i samarbetet så hjälpte Xtractor till med att ta fram en anpassad ”kursmall” i Adapt. I denna mall finns då Grant Thorntons varumärke och grafiska profil. Anna fortsätter:

”Ett vanligt arbetssätt hos oss är att jag eller mina kollegor på utbildningsavdelningen coachar våra egna ämnesexperter i att skriva manus för digitalt lärande. När manuset är färdigt så är det enkelt att bygga utbildningen i Adapt. Och när vi har fullt upp på vår utbildningsavdelning så kan förstås Xtractor hjälpa till med denna del, utifrån samma mall som vi använder internt. Att exempelvis lägga in relevanta bilder och media är däremot något som vi oftast gör själva, eftersom det naturligtvis är lättare för oss att hitta rätt i vår interna mediabank.”

Skärmklipp från Grant Thorntons kursmall i Adapt Builder.

I samarbetet mellan Grant Thornton och Xtractor ingår löpande produktionssupport, i detta ingår att hålla mallen löpande uppdaterad utifrån förändrade behov hos Grant Thornton och nyheter i författarverktyget Adapt Builder.

”Det bästa tycker jag är flexibiliteten, det är ett bra och roligt arbetssätt där vi snabbt och effektivt både kan ta fram nya utbildningar och uppdatera befintliga. Och genom att vi själva står för delar av produktionen, såsom manusskrivande, så uppnår vi förstås en bra kostnadseffektivitet.”, sammanfattar Anna Gilljam.

Skärmbild från en av Grant Thorntons kurser. På bilden syns rubrik "Din utmaning", text "Hur trygg och säker känner du dig idag med att arbeta i enlighet med vår arbetsmetodik?".  I bakgrunden kvinna i löparkläder som springer upp för trappa.

Färdiga kurser som komplement

I tillägg till att producera egna utbildningar, så väljer Grant Thornton också att köpa in färdiga standardkurser från olika leverantörer, däribland Xtractors kursskafferi. Anna berättar:

”Kring ämnen såsom skatt och moms så köper vi utbildningar från branschorganisationen FAR. Vi har även avtal med en leverantör av ledarskapsutbildningar. Och sen i våras använder vi oss av Xtractors kursskafferi, med färdiga kurser inom ämnen som GDPR, informationssäkerhet samt mångfald och inkludering. Dessa kurser är utmärkta komplement till våra egna utbildningar. Med Adapt så har vi också möjlighet att själva göra anpassningar av kurserna. Hittills har vi dock sett att de fungerar utmärkt i sitt standardutförande, där vi typiskt använder kurserna som delar i vår onboarding och i våra ledarutbildningsprogram.”

Skärmbild från författarverktyget Adapt Builder, med två synliga kurser  i katalogen, "GDPR" samt "Mångfald och inkludering".

Avslutningsvis så avrundar Anna Gilljam med ett konkret råd till dig som arbetar med utbildning i din organisation:

Våga testa, våga köra! Fastna inte i att tänka för länge och för mycket, starta med att köra en pilot när du är osäker.


Mer om Grant Thornton och (vikten av) lärande

Grant Thornton publicerar årligen en rapport, ”transparency report”. I denna lyfts också vikten av kontinuerligt lärande fram, och hur Grant Thornton målmedvetet jobbar för att bygga en lärande kultur. Hela rapporten finns tillgänglig här , nedan är citerat från denna rapport:

”Under utbildningsåret 2018/2019 har vi fortsatt vår resa att bygga en lärande kultur med moderna och flexibla utbildningar och ett ökat fokus på lärandet i vardagen. Detta gör vi genom att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande samt möjligheter för varje medarbetare att ta ansvar för sin egen utveckling. Vi uppmuntrar också våra medarbetare att vara engagerade i att upprätthålla och fördjupa den egna kompetensen.

Kompetensutveckling på Grant Thornton styrs av och utgår från omvärldens krav, legala samt marknadsorienterade, branschens krav på kvalitet och yrkesetik, verksamhetens mål, befattningens och arbetets art samt medarbetarens individuella behov av kompetens och utveckling. Genom våra interna utbildningsprogram lever vi upp till de krav på kvalitet och etik som ställs regulatoriskt, från våra kunder och från våra olika branschorganisationer. Vi erbjuder också våra medarbetare relevant utbildning kopplat till den karriär och den utveckling de eftersträvar.”