Ekobrottsmyndigheten rapporterar i halvlek

Ekobrottsmyndigheten genomför just nu i samarbete med Xtractor en omläggning av sin grundutbildning till ett blended learning-upplägg.

Utbildningen är indelad i tre block. Block ett är klart och nu jobbar man med nästa block. Anna Nilsson Bålman, utbildningssamordnare på Ekobrottsmyndigheten, summerar hur projektet gått så här långt.

Vilka förändringar har det nya upplägget inneburit?

– En markant förändring är att utbildningens tid på kursgård har minskats från sex veckor till tre veckor. En annan skillnad är att vi under nästan hälften av utbildningstiden lägger ansvaret på deltagarna själva. Utbildningen inleds med självstudier vilket innebär att deltagaren själv måste starta processen. Det har fungerat riktigt bra, i de få fall som inte inlämningsuppgifter kommer in i tid gör vi helt enkelt en påstötning.

Hur ser de största fördelarna med det nya upplägget ut?

– Det är en stor fördel att alla kommer med en gemensam miniminivå till seminarierna. För de anställda är det ett stort plus att kurstiden för varje block minskas med en vecka. Ur effektivitetssynpunkt får de anställda mer operativ tid och ökad flexibilitet vilket har varit uppskattat med tanke på den arbetsbelastning vi har. Men det fanns också krav från ledningshåll att öka tids- och kostnadseffektiviteten och rent ekonomiskt görs en besparing på cirka 50 procent på varje genomförd kurs.

Hur har utbildningen mottagits?

– Vi har fått väldigt mycket positiv respons. Men målgruppen är väldigt differentierad, med skiftande studievana och ålder. En del av de äldre användarna tyckte att e-learningdelarna hade en otydlig struktur. Men jag skulle säga att 75 procent av användarna har upptäckt poängen med upplägget: att om man bara går igenom kursen uppnår man en miniminivå av kunskap, men om man är grundlig och läser alla länkar och hänvisningar kan man lära sig enormt mycket.

Kunde ni och Xtractor snabbt hitta en effektiv arbetsprocess?

– Inledningsvis hade vi svårt att få ihop hur vi i en e-learninglösning skulle kunna förmedla de stora mängder information som krävs i vår verksamhet. Men till sist tog Xtractor fram en teknisk lösning för uppslagsfunktionerna ”Lagbok” och ”Ekopedia” där vi kan få rum med enormt mycket fakta och referenser. I nästa block tar vi själva redaktionellt ansvar för dessa uppslagsfunktioner.

Slutligen, hur har blended learning-upplägget utfallit?

– Framöver kommer vi alltid att använda oss av ett varierat lärande. E-learningdelarna har fått bra respons, samtidigt som det är viktigt med de möjligheter till nätverkande och socialt utbyte som seminarierna ger. Konceptet att bygga teoretisk kunskap till en gemensam plattform, där diskussion styr lärandet, passar oss.

Läs mer om Ekobrottsmyndighetens blended learning.