Digital utbildning sparar tusentals inställda läkarbesök för Cambios kunder

Cambio Healthcare Systems levererar IT-lösningar inom vård och omsorg, till exempel system för remisser, journaler, schemaläggning och medicinska data.

När regioner, landsting och kommuner köper deras IT-lösningar så behöver de som ska använda systemen utbildning. Cambio erbjuder därför utbildning som en kompletterande tjänst till sina kunder.

Cambio e-learning sparar tid och pengar

Sedan några år tillbaka använder Cambio i huvudsak digitala utbildningar istället för klassrumsutbildningar.

Det har lett till att läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar inom vården kan lägga tiden på att träffa fler patienter istället för att åka iväg på kurser om till exempel läkemedelsdosering och journalhantering.

Äldre patient i sjukhussäng med läkare eller sjuksköterska vid sidan.

40 000 personer slapp inställda läkarbesök

När en region ersatte en sex dagar lång läkemedelsutbildning med fyra timmar e-learning ledde det till en besparing på cirka 40 000 inställda läkarbesök.

13 200 personer fick sina läkarbesök uppskjutna på grund av utbildning, istället för 52 800, tack vare det digitala utbildningsformatet.

Regionen är en av Cambios kunder och utbildningsinsatsen omfattade 1 100 läkare.

E-learning är ett enormt effektivitetslyft för våra kunder jämfört med klassrumsutbildning eller att var och en av kunderna skulle producera sin egen e-learning.

Stina Ege, Development Manager Product Information R&D på Cambio

Ökad patientsäkerhet

Rätt kompetens hos vårdpersonalen leder till förbättrad vård- och patientsäkerhet.

Genom att arbeta med e-learning når Cambios kunder ut till alla sina användare under en kort tidsperiod. De kan utbilda många personer samtidigt, oberoende av tid och plats.

Läkare som sitter vid dator på skrivbord.

Kostnadsbesparing, bra för miljön och i framkant inom digitalisering

Övergången till e-learning har också lett till sänkta utbildningskostnader och minskad klimatpåverkan, eftersom digitalt lärande inte kräver resor, boende eller konferenslokaler.

Satsningen på e-learning gör också att Cambio medverkar till digitalisering inom vården, som är ett av regeringens mål för Sverige i arbetet med att utveckla jämlik hälsa och välfärd.

Xtractor partner för att göra e-learning

Cambio valde Xtractor som partner för att ta fram ett koncept för egenproduktion av digitala utbildningar och lära sig att producera e-learning. Xtractor agerade rådgivare och skapade bland annat mallar för att skriva manus och hjälpte till att utforma kursernas struktur.

Utifrån mallarna gjorde sedan Cambios egen produktionsavdelning utbildningsproduktionerna, de skrev manus, instuderingsfrågor och övningsuppgifter, fotograferade, filmade berättande filmer med mera.

E-utbildningsportal

Cambio e-Learning har utöver själva utbildningarna också utvecklat en e-utbildningsportal, ett verktyg för att tillhandahålla de digitala utbildningarna till kunderna.

E-utbildningsportalen effektiviserar Cambios kunders behov av kompetensutveckling.

IT-lösningarna är integrerade med e-utbildningsportalen

När en användare använder någon av IT-lösningarna, till exempel ett program för journalhantering, kan den när som helst trycka på en knapp för att komma direkt till e-utbildningsportalen. Där kan användaren enkelt söka fram den instruktionsfilm som handlar om programmet den jobbar med.

När användaren loggar in möts den av rekommenderade utbildningar. I e-utbildningsportalen kan användaren också se vilka utbildningar som är genomförda. Och efter slutförd kurs kan kursdeltagaren välja att skriva ut ett kursintyg.

E-utbildningsportalen är framtagen med Totara Learn som LMS, i samarbete med Xtractor.

Avancerad serverlösning

Cambio har närmare 100 000 användare i e-utbildningsportalen och en del av Xtractors uppdrag var att ordna en hållbar serverlösning.

Xtractor tog fram en avancerad serverlösning som skalar upp och ned beroende på antalet användare.

Vill du veta mer? Behöver du rådgivning i samband med utbildning av större målgrupper, stöd för att komma igång med egenproduktion av e-learning, e-utbildningsportal eller serverlösning? Kontakta gärna oss på Xtractor.

Cambio logotyp