Det krävs högt tempo i utbildning för unga

Max Hamburgerrestauranger och Gröna Lund anställer hundratals unga medarbetare varje år. Effektiv utbildning är avgörande för att snabbt få ut dem i tjänst.Samtidigt ska utbildningen hålla hög kvalitet och fungera som dragplåster vid rekryteringen. För båda företagen är det självklart att använda sig av e-learning i kombination med praktisk träning för att lyckas.

Det råder goda tider hos både Max Hamburgerrestauranger och Gröna Lund.

Maria Hernandez, Gröna Lund

– Lågkonjunkturen är vår högkonjunktur, menar Maria Hernandez, kompetensutvecklingschef på Gröna Lund. Vi slog besöksrekord i somras och räknar med att öka antalet säsongsanställda nästa sommar.

Max å sin sida ska på fem år bli dubbelt så stora genom att öppna 70 nya restauranger.

– Vi ska bland annat rekrytera 600 nya chefer till de nya restaurangerna. 80 procent av dem räknar vi med att kunna rekrytera internt och 20 procent externt, berättar Pär Larshans, personal- och hållbarhetschef på Max, som själv började som hamburgerkock på företaget för 24 år sedan.

Utbildning i kombination med karriär är ett viktigt konkurrensmedel för Max. Idag är en kock i genomsnitt anställd i tre år och en chef i tio år. Det här är bra siffror för branschen, menar Pär Larshans.

– Vår ledarskapsutbildning håller hög klass. Man eftersträvar att få gå den. Redan från dag ett kan de anställda följa sin väg mot ett chefsjobb med hjälp av karriärsstegen i vårt LMS. Den visar hur man steg för steg närmar sig möjligheten att få gå ledarskapsutbildningen genom att genomföra de 40 interaktiva grundutbildningskurserna.

Gröna Lund anställer artister

För Gröna Lunds del är det svårare att erbjuda en karriär inom företaget till de 1200 säsongsanställda, då de fasta tjänsterna för närvarande bara är 85 till antalet. De visar istället på möjligheterna att prova på olika tjänster varje säsong, att bli säsongschef i driften eller att gå vidare till andra företag inom koncernen, men framför allt satsar de på att vara en arbetsgivare som är attraktiv att ha med i sitt CV. De har också valt ut en specifik målgrupp i sin rekrytering.

– Vi vänder oss till dem som dras till artisteri och nöjesindustrin. Hos oss får de stå på scen, för vi betraktar hela tivolit som en scen, säger Maria Hernandez. Vi vill att vår rekryteringsmålgrupp ska tänka ”Gud vad kul och spännande att jobba där” och vi konkurrerar genom att erbjuda den bästa serviceutbildningen, den roligaste arbetsplatsen och de bästa cheferna.

Båda företagen utbildar en stor mängd nyanställda varje år innan de kan gå ut i tjänst. Genom e-learning kan man effektivt påbörja utbildningsinsatsen så fort en person har blivit anställd.

Pär Larshans, Max Hamburgerrestauranger– På Max har vi en grundläggande introduktionsutbildning på fyra timmar framför datorn innan man får börja jobba i restaurangen. Det motsvarar två dagars lärarledd utbildning. Förutom att lära sig det man rent praktiskt behöver veta för att utföra sitt jobb, så lär man sig Max historia och värdegrund, säger Pär Larshans. Interaktiv utbildning ger den teoretiska grunden, sedan tränar man praktiskt med stöd av sin chef.

Snabb intresseväckare i e-learning

Både Pär och Maria pratar om vikten av ett högt tempo i utbildningen för att fånga intresset hos de unga medarbetarna.

– Vi har märkt att de ofta är otåliga. Det får inte bli omständligt. Tempot måste vara högre och det får inte vara något tragglande. Därför fungerar e-learning bra som metod för då styr de tempot själva till viss del, säger Maria.

– Man måste fånga intresset snabbt, ha en intresseväckare. Kommer man fel de första fem minuterna har man svårt att fånga dem, tillägger Pär, som också menar att de rörliga bilderna är en viktig del av innehållet. Hans medarbetare vill inte enbart läsa sig till kunskap.

Gröna Lunds serviceakademi inleds med två omfattande e-learningskurser då man får lära sig om företaget, kulturen, gästbemötande och att jobba värderingsstyrt.

– Vi nöter in att säkerhet alltid kommer först och därefter omtanke, upplevelse och effektivitet. Sedan övar vi på att tillämpa de nya kunskaperna praktiskt genom rollspel och simuleringar. Först efter detta får de anställda utbildning i sina specifika befattningar, berättar Maria.

Både Gröna Lund och Max har använt e-elearning i drygt två år och båda personalcheferna talar i termer av jämn kvalitet, kontroll över budskapet, mätbarhet och kostnads- och tidseffektivitet som skäl till denna satsning.

– När jag började som personalchef såg jag framför mig att jag skulle bygga upp en gigantisk utbildningsorganisation som skulle hålla en hög kvalitet, höja kunskaps- och kompetensnivån hos medarbetarna, leverera utbildning när den behövs och i slutändan bidra till att vi tjänar pengar. Jag insåg att det här bara var möjligt att åstadkomma genom interaktiv utbildning. Vill jag dessutom mäta förändringen genom att säkerställa att personalen har gått utbildningen och klarat proven är interaktiv utbildning med tillhörande LMS oslagbart, säger Pär.

Xtractor är lyhörda

När Max bestämde sig för att satsa på ett LMS valde man Xtractors eGate.

– Vi valde eGate för att det höll en hög kvalitet samtidigt som det stod för flexibilitet. Xtractor är lyhörda och villiga att göra de justeringar vi önskade. Efter två år är vi jättenöjda.

För Maria Hernandez del var den största utmaningen att skapa en kostnadseffektiv utbildning som samtidigt lyckades med uppdraget att överföra Gröna Lunds värdegrund och servicekoncept till drygt tusen 18-åringar, så att de blir villiga att levandegöra den vid åkattraktionerna, i korvkioskerna och vid spelen.

– De ska vara med och skapa magi. Vårt löfte till gästen är de ska uppleva en förvandling när de är hos oss. Vi har fantastisk och avancerad teknik i form av attraktioner och spel som skapar häftiga upplevelser. Men magin i upplevelsen står våra medarbetare för, de är artister och ska kunna konsten att ge lite mer än det förväntade till sin publik.

Därför handlade det mycket om att skapa förståelse för rollen som “artist” genom en tydlig terminologi som är tagen från nöjesbranschen, och att anpassa utbildningen efter målgruppen.

– Xtractor hade lätt för att ta till sig de värden som jag ville förmedla i våra utbildningar. Manusförfattaren fick omedelbart en känsla för hur vi uttrycker oss, bland annat är en informell ton och humor en viktig del i vår vardag och den skulle finnas med även i utbildningen. Jag upplever att alla på Xtractor gjorde sitt yttersta och det var ett proffsigt genomförande, avslutar Maria Hernandez.

– Man måste fånga intresset snabbt, ha en intresseväckare. Kommer man fel de första fem minuterna har man svårt att fånga dem, anser Pär Larshans på Max om e-learning för unga målgrupper.

Maria Hernandez på Gröna Lund menar att e-learning är en utmärkt metod i utbildningen av deras unga säsongsanställda

– Vi har märkt att de ofta är otåliga. Det får inte bli omständligt. Tempot måste vara högre och det får inte vara något tragglande.