Blended learning är metoden i PostNords nya chefsutbildning

Kompetensutveckling av chefer och medarbetare är något som PostNord lägger stor vikt vid och är erkänt duktiga på. Nu satsar man på Blended learning i sin nya basutbildning för chefer för att öka lärandet och samtidigt ta bort onödiga kostnader.

– Det är resursslöseri att sitta i ett klassrum och inhämta fakta om kunskapsnivån inte är på samma nivå, säger Magnus Larsson, som har en koncernfunktion inom HR ledarskap i PostNord.

PostNords basutbildning för chefer genomförs årligen av 1000 medarbetare. I sitt nuvarande utförande genomförs hela utbildningen som klassrumsundervisning. Utbildningen är förlagd till Stockholm och tar totalt 20 dagar i anspråk för deltagarna som kommer resande från hela Sverige.

– Vi ställde oss frågan om vi kan göra detta annorlunda utifrån två perspektiv; att det ska bli bättre för de som går utbildningen och mer kostnadseffektivt för företaget, säger Magnus Larsson på PostNord.

Svaret blev Blended learning med målen att öka inlärningseffekten, få mer tid för tillämpning av kunskapen, öka tillgänglighet till utbildningen och öka möjligheten till snabb faktainhämtning. Samtidigt ska kostnaderna för utbildningen sänkas.

– Vi har räknat på hur många resdagar, hotellnätter och konsulttimmar vi sparar på att gå över till Blended learning. De insparade utgifterna betalar hela utvecklingen av det nya programmet på högst två år, säger Magnus Larsson.

 Löser case i klassrummet

Det nya utbildningsprogrammet ska starta i höst. Xtractor arbetar just nu med att designa programmet i samarbete med PostNord. Redan nu har man slagit fast att en stor del av faktainhämtningen kommer att ske genom e-learning så att tiden i klassrummen kan utnyttjas på bästa sätt.

– Har du enbart klassrumsundervisning går tiden åt till att förmedla fakta till deltagare med olika förkunskaper. Det är resursslöseri. Vi vill använda klassrumstillfällena till att omsätta kunskapen praktiskt. Har alla deltagare samma baskunskaper kan vi till exempel ägna oss åt att lösa komplexa case i klassrummen där vi blandar inslag från de olika faktaavsnitten, säger Magnus Larsson.

Målet med den förberedande faktainhämtningen är alltså att deltagarna ska kunna vara mer aktiva vid de lärarledda tillfällena och tillämpa den nyförvärvade faktakunskapen. Det ger ett högre engagemang i utbildningen och ett mer lustfyllt lärande.

E-learningkurser ger faktabibliotek

En annan fördel som Magnus Larsson ser med att använda e-learning i faktaavsnitten är att PostNord på så sätt kan skapa ett bibliotek som cheferna kan gå till när de behöver repetera kunskapen. Och det ska vara ett bibliotek som ska hållas uppdaterat.

– Informationen i utbildningen är en färskvara. Genom att göra aktuell kunskap tillgänglig i e-learningar som är maximalt 20 minuter långa underlättar vi det situationsbaserade lärandet.

Under utvecklingsarbetet har man också sett att Blended learning är ett bra format för internationella utbildningsprogram där man vill säkra kompetensnivån.

– Även om vi börjar i Sverige har vi ett nordiskt perspektiv med oss utvecklingen. Utbildningen ska enkelt kunna göras på många olika språk.

Färdig utbildning – så här blev det

Magnus Larsson berättar om den nya utbildningen på 600 Minutes HR, oktober 2010:

Posten Nordens nya chefsutbildning

 

Se även:Artikel om Postens nya chefsutbildning i Human Resources.